Elektroniskt möte eller inget möte alls i kommunen? Kommunförbundets sakkunniga har sammanställt ett rejält informationspaket om vilka åtgärder kommunen kan vidta för att minska spridningen av coronaviruset under ett kommunalt sammanträde.

Frågor som utreds är bland annat:

  •  Är det möjligt att förbjuda allmänheten att delta i ett fullmäktigesammanträde på grund av risken för spridning av coronaviruset?
  • Har en fullmäktigeledamot som försatts i karantän rätt att delta i fullmäktiges sammanträden?

Kommunen kan för att hindra smittspridning minska antalet sammanträden genom att delegera beslutanderätten till en tjänsteinnehavare eller övergå till att hålla elektroniska möten. I ett elektroniskt möte kan även personer som sitter i karantän på grund av cononavirus delta.

För att elektroniska sammanträden ska kunna ordnas måste det i kommunens förvaltningsstadga finnas bestämmelser som möjliggör ett elektroniskt sammanträdesförfarande, påminner Kommunförbundet.

Läs mera  om coronaviruset och kommunala organs sammanträden här.

Kommunförbundet har på sin webbsajt samlat en rad anvisningar som myndigheterna har gett om åtgärder för att förhindra det nya  coronaviruse att spridas. Kommunförbundet rekommenderar att kommunerna aktivt följer med den uppdaterade information som myndigheterna ger.

Sammanställningen uppdateras kontinuerligt. Här kan du ta del av den.