Meddelandet om att trafiken till och från Nyland begränsas gick på finska till svenskspråkiga personer.

I lördags meddelade Statsrådet att man bett mobiltelefonoperatörer sända ett myndighetsmeddelande om de begränsningar som gäller för trafiken till och från Nyland fram till 19.4.

Under lördagen fick finländarna meddelandet som sms, men under olika tidpunkt på dagen. Det här noterade också Statsrådet, men sköt över ansvaret på operatörerna.

Utöver de varierande tidpunkterna haltade också informationen på svenska. Svenskspråkiga kunder hos teleoperatörerna fick myndighetsmeddelandet endast på finska, vilket bland annat Jonny Smeds på den fackliga centralorganisationen FFC konstaterade.

Operatören Telia förklarade att det är informationen i deras kundinformationssystem som styr språket i meddelandet.

Språkrättsrådet Corinna Tammenmaa vid Justitieministeriet säger att enligt språklagen som borde meddelandet ha gått ut på finska, svenska och, i det här fallet, också på engelska.

I det här fallet har instruktionerna gått från Statsrådets kansli till Nödcentralsverket och vidare till operatörerna. Tammenmaa säger Statsrådet har varit tydliga i sina instruktioner.

– Det är hos operatörerna som det har brustit. Till exempel DNA har sänt ut meddelandet enbart på finska. Jag känner inte till alla detaljer men så här borde det inte gå till. Det har inte gått obemärkt förbi och ska inte upprepas, säger Tammenmaa och hänvisar till att misstaget diskuterats på Statsrådets kansli och på Justitieministeriet och Inrikesministeriet.

Så borde meddelandet ha sett ut.

Tammenmaa säger att ansvaret ligger hos den myndighet som anlitar privata företag att förmedla myndighetsmeddelandet. Eftersom privata företag inte har ett självständigt ansvar att följa språklagen är det en fråga om huruvida de ålagts att sköta en myndighetsuppgift. Om så är fallet kan missar av det här slaget bli en avtalsfråga.

Tammenmaa vet inte om mobiltelefonoperatörerna i detta fall ålagts med en sådan uppgift men upprepar att Statsrådets instruktioner varit tydliga och att ärendet utreds för att undvika att misstaget upprepas.