Inflyttningen gör att befolkningen i Finland växer, visar Statistikcentralens uppgifter.

I slutet av april var Finlands folkmängd 5 528 737. Det här enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter.

Folkmängden ökade med 3 445 personer under januari-april. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet, eftersom antalet invandrare var 6 095 fler än antalet utvandrare.

Antalet invandrare var 9 539 under den aktuella perioden, medan 3 444 personer flyttade bort från Finland.

Antalet födda var 3 381 mindre än antalet döda. Totalt har 15 148 barn fötts sedan januari. Antalet döda fram till slutet av april var 18 529.

Under perioden januari-april flyttade sammanlagt 81 126 personer mellan kommunerna. Toppen på flyttvågen var i januari då omflyttningen mellan kommunerna omfattade 21 368.