Regeringen har kommit överens om ett 1,4 miljarder euro stort stödpaket till kommunerna i den 5,5 miljarder euro stora tilläggsbudget som presenterades i tisdags. Tilläggsbudgeten är den fjärde som regeringen för fram på grund av coronavirusutbrottet.

I stödpaketet till kommunerna går 200 miljoner euro till sjukvårdsdistrikten, för de ökade utgifter och det underskott som corinaepidemin orsakat. Kommunernas statsandelar höjs med 770 miljoner euro, och kommunernas andel av samfundsskatten höjs med 10 procent, från 32,12 procent av samfundsskatten till 42,12 procent.

 

Kommunförbundet bedömer att stödpaketet inte är tillräckligt, sett till behovet. Förbundets vice vd Timo Reina säger att kompensationen inte tillräckligt kompenserar de minskade intäkterna från kommunalskatten.

 

För att kommunernas basservice ska tryggas under cornakrisen och för att radikala anpassningsåtgärder ska kunna undvikas efter krisen behövs tillräckligt utmätta, riktade och tajmade stöd, säger Reina i ett pressmeddelande.

Kommunförbundets och Finansministeriets syn på de ekonomiska konsekvenserna för kommunekonomin under detta år har var samstämmig. Uppskattningsvis tappar kommunerna mellan 1,6 och 2 miljarder euro på grund av epidemin och regeringens åtgärder för att bromsa smittspridningen.

Kommunernas uppgifter ska gås igenom

Konsekvenserna är dessutom inte begränsade till detta år. Snarare kommer utgifterna att öka kommande år, på grund av kommuninvånarnas vårdskuld, det vill säga vård som nu skjuts upp, och på grund av behovet av stödåtgärder, påminner Reina.

Kommunförbundet ser det som nödvändigt att regeringen bedömer konsekvenserna för kommunerna på nytt under höstens budgetria. I samband med det ska också kommunernas uppgifter och ansvar genomgå en helhetsbedömning.

I ett pressmeddelande bedyrar Finansministeriet att man följer med utvecklingen och att man är beredd på kompletterande åtgärder om situationen så kräver.

Regeringens stimulansåtgärder ska också omfatta kommunsektorn, säger Kommunförbundet, bland annat genom satsningar på renoveringar, förnybar energi och hållbara trafiklösningar. Reina ser det som positivt att dessa åtgärder fått en lösning i det avtal om markanvändning, boende och trafik som staten slutit med de stora städerna. Innehållet i det avtalet presenteras på onsdag.

Kommunförbundets pressmeddelande.