Jag har liksom väldigt många andra läst nyheter om hur chatbot-modellen utvecklad av OpenAI ”ChatGPT” tagit världen med storm och förvåning. Demoversionen som vem som helst kan använda har testats med en mängd olika frågor och uppgifter.

En slutsats verkar vara att det är en konst att ställa de rätta frågorna. Dvs att den som har möjlighet att utforma frågan också utövar ett stort inflytande över hur svar utformas. Det här är väl känt från bl.a. från folkomröstningar.

En fråga som jag ställt mig är hur väl denna AI känner till lokala förhållanden och t.ex. språkliga minoriteter i ett litet land som Finland? När man ser på alla försök till att lura till sig bankkoder mm som dimper ner i e-posten har det varit en fördel att höra till en språklig minoritet i ett land med ett ovanligt språk. Översättningarna som genereras någonstans ute i världen håller helt enkelt inte klass, fastän de blir bättre och bättre.

Läs mera här: Vad är ChatGPT?

Vad händer om man ber ChatGPT om en kort text på svenska om vår social- och hälsovårdsreform?

Så vad händer om man ber ChatGPT om en kort text på svenska om vår social- och hälsovårdsreform? Kan chatboten ta in statistik som man inte ger den? Vad för svar får jag om jag ber att den argumenterar för en ny vårdreform som skall ta i beaktandet behovet av service på svenska? Om jag lägger till att vi har riksdagsval snart? Vad händer om jag kastar in en referens till Mumintrollen, ber om ett lämpligt citat av Sniff? För nog har väl ChatGPT i sina bakgrundstexter reda på att Mumintrollen har sitt ursprung i det svenska Finland? Är det ändå bäst att be den börja med att plocka in ett citat av Obama kring den ”Obamacare” reform han drev?

Dvs hur mycket av det svar man får bygger på information i uppgiften man ger och hur mycket är sådant som plockas in med hjälp av algoritmerna?

Så med de ovan givna, är det väl bara att försöka! Jag ber om en text med maximalt 1600 tecken!

Svar från ChatGPT:

”Vårdreformen är som att organisera maraton för sniglar” sa en gång USA:s före detta president Obama om svårigheten med att genomföra Obamacare. Nu verkar det som om Finland också har sina egna sniglar att ta itu med.

Den senaste social- och hälsovårdsreformen som trädde i kraft den 1.1.2023 har skapat tilläggskostnader i stället för de förväntade inbesparingarna. Detta beror på att antalet ”välfärdsområden” är få och att de har varierande befolkningsunderlag, vilket skapar problem.

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån ökade hälsovårdskostnaderna i Finland med 3,6 procent under år 2020, vilket är högre än den genomsnittliga ökningen i EU.

Särskilt oroande är det faktum att den svenskspråkiga befolkningen i Finland nu riskerar att inte få betjäning på svenska i dessa nya ”välfärdsområden”. Trots att Finland är känt som världens lyckligaste land och att den svenskspråkiga befolkningen har de mest hälsosamma livsvanorna, så är det viktigt att dessa välfärdsområden fungerar på ett sätt som är tillgängligt och tillfredsställande för alla.

Det är dags att börja förbereda en ny reform efter det att riksdagsvalen i april 2023 har avgjorts och den nya regeringsbasen har klarnat i riksdagen. Vi måste se till att vården fungerar på ett sätt som är tillgängligt och kostnadseffektivt för alla. Ökande hälsovårdskostnader är ett tecken på att det finns utrymme för förbättringar och det är viktigt att ta itu med detta på ett tidigt stadium.

En viktig del av en eventuell ny reform bör vara att skapa en mer jämlik och tillgänglig hälsovård för alla, oavsett språk eller bakgrund. Det kan innebära att man ser över bemanningsnivåerna och tränar fler svenskspråkiga läkare och sjuksköterskor, eller att man ser över rutinerna för tolkning och översättning.

Som det lilla djuret Sniff skulle säga: ”Det går på er risk!” Det är dags att ta ansvar och se till att vår välfärd fungerar för alla.

Jaha, vad skall man dra för slutsatser av det här?

Antalet tecken är precis 1600, så det är uppenbart att den här botten kan räkna! Vi har Obama direkt i inledningen. Statistik om ökande vårdkostnader har plockats in. Finland är världens lyckligaste land och finlandssvenskarna är goda levnadsvanor.

Att en beredning skall göras efter riksdagsvalet är väl inte som dumt, givet att man vet att det är ett riksdagsval på kommande och uppgiften är att argumentera för att en ny reform skall inledas. Argumentationen är väl inte direkt skarp, men värdegrunden, jämlik service oavsett språk och bakgrund verkar god. Ett par konstruktiva förslag finns med, ökade resurser på utbildning på olika nivåer och om det inte fungerar att man ser över rutiner för tolkning och översättning. Goda föresatser, men kanske inte riktigt originella.

Jag kontrollerade att Googla (för det är väl det man nästan alltid gör när man letar information på nätet) på Mumintrollen, Sniff och risk. Ja Sniff är, enligt de resultat som visades för mig, räddhågsen och tar sällan risker.

Helt oberoende av hur det är klokt att förlita sig på ChatGPT och hur mycket det går på din egen risk är det nog klart att vi har att göra med ett verktyg som kommer att påverka samhällsutvecklingen ordentligt. Spridningen av AI kommer säkert också att beröra oss markant. Enligt statistik från EU ligger vi i Finland högt då det gäller användning av nätet för att studera online. Det material vi använder är mao långt digitaliserat och då även antagligen tillgängligt för framtidens mer avancerade AI:n och chatbotar.