Georg Henrik Wrede

Georg Henrik Wrede

Georg Henrik Wrede är vd för Samfundet Folkhälsan, han bloggar om fenomen inom social- och hälsovårdssektorn ur ett tredjesektor perspektiv.