Det kan bli en tuff höst.

Kriget är nära och energipriserna når nya höjder. Samhället kämpar fortfarande med coronapandemin. Åtminstone en stor löneuppgörelse är knappt i farstun och snart får vi nya välfärdsområden med ny administration – tänk på lönekaoset i Helsingfors. Urrrk.

Många kommuner krisplanerar men det är svårt. Vad är det man inte ser, hör och vet? Vad går att säga med viss säkerhet om framtiden?

Beredskapen är ett centralt tema på kommunledardagarna i Lahtis. Gästföreläsarna, arbetslivsprofessorn och experten på kybersäkerhet vid Aalto-universitetet Jarno Limnéll och Kommunförbundets Ari Korhonen, sakkunnig på beredskap och säkerhet, breddar och fördjupar hotbilden.

Efter att ha lyssnat på experterna säger jag inte att det finns många lösa trådar, men nog att det finns frågetecken. Bara en sådan sak att de flesta finländare kan faktiskt fly till stugan, egen eller andras. Men för att göra det behövs en transport och bränsle. Vad om elnätet totalt slocknar? Ingen större idé i så fall att köra till bensinmacken med eldrivna pumpar.

Och om det ändå skulle gälla att snabbt lämna den folkrika staden, hur gör man då? Vart åker man? Hur? Omfattande evakueringsplaner saknas, sådana som flyttar på massor. Tidigare fanns det ute i landet kommuner som kunde ta emot stora folkmängder. Inte längre. Eller de där kommunerna finns nog, men inte beredskapen. 

Det är kusliga saker som diskuteras i Sibeliushuset.

Mest akut är att tänka på energin, som individ och i den offentliga sektorn. Det skulle inte förvåna om staten och kommunerna ännu i augusti kommer med rekommendationen att spara på värme, ljus och vatten. Det har inte hänt sedan senaste oljekrisen för snart 50 år sedan.

Ari Korhonen misstänker att distansjobbandet ökar igen, vilket skulle vara bra: Kontorshus är öde och behovet av transporter minskar.

Men minst lika viktigt, säger Jarno Limnéll till kommundirektörerna, är att tänka på kommunikationen. ”Minns att folks känsla av trygghet bygger på saklig och korrekt information för ”största hotet”, säger han ”är att vi börjar gräla och slåss sinsemellan.”