Den typiska närståendevårdaren är en kvinna över 65 som tar hand om sin minnessjuka man.

Det säger mycket om den demografiska utmaning som Finland befinner sig i. Den säger också något om den situation som tiotusentals finländare befinner sig i.

De äldre utgör en allt större del av befolkningen. För att social- och hälsovården ska klara av situationen behövs närståendevården. Behovet ska bedömas från fall till fall, och närståendevården kan kombineras med hemvård. Men närståendevården behövs.

Som i så många andra fall är det kvinnor som bär upp den här biten av samhället.

Förutom att det finns humana argument för varför äldre ska bo hemma så länge som möjligt så finns det också ekonomiska argument. Per person kostar närståendevården på årsbasis knappt en fjärdedel av vad ett intensifierat serviceboende kostar. Det här gäller närståendevårdare som har avtal med kommunen, vilket de flesta som tar hand om en nära anhörig inte har.

Som i så många andra fall är det kvinnor som bär upp den här biten av samhället. Inte utan undantag förstås, men mäns hälsa försämras i regel snabbare än kvinnors. Därför är det hon som kombinerar vården med sitt jobb, eller som slutar jobba i förtid och får vardagen att gå runt med hjälp av pensionen.

Närståendevårdarna förtjänar ett stödsystem och en byråkrati som underlättar, inte försvårar, deras vardag. De förtjänar ett vårdförhållande som smärtfritt kan kombineras med andra inkomster, vare sig det handlar om pensioner, utkomststöd eller studiestöd.

De måste kunna lita på att ett avtal kan ingås med kommunen när som helst under ett budgetår, och inte bli hänvisade till nästa år för att socialoch hälsovårdssektorn underbudgeterat.

Hindren i närståendevårdarnas vardag måste avlägsnas.

De måste veta att stödet de får i sin hemkommun är det samma på andra sidan kommungränsen, att rätten till avlastning förverkligas var än man bor.

Det här gäller alla närståendevårdare, oavsett hur vårdsituationen ser ut.

Hindren i närståendevårdarnas vardag måste avlägsnas. Också andra än närståendevårdare kan kräva det. På sajten medborgarinitiativ.fi/sv finns ett medborgarinitiativ om att förbättra situationen. Att skriva under är ett första steg.

Läs mera om närståendevården via länkarna nedan.