Helsingfors ska inte göra svenskan frivillig i Helsingfors, det anser utbildningsnämnden som behandlade frågan i tisdags.

Det var Nuutti Hyttinen från Sannfinländarna, som i en motion föreslog att Helsingfors ska göra svenskan frivillig i skolorna till förmån för andra främmande språk. Motionen tar avstamp i den kläm som riksdagen godkände våren 2015 om regionala språkförsök med frivillig skolsvenska. Läs motionen här på finska.

Kommuntorget skrev redan i febuari om hur kampen mot skolsvenskan trappas upp och hur Sannfinländarna systematiskt  lämnat motioner om regionala språkförsök där svenskan skulle göras valbar i flera kommuner.

Utbildningsnämndens beslut föll enligt tjänstemannaförslaget. I motiveringen lyfts bland annat Helsingfors tvåspråkighetsstrategi upp för att bevara den obligatoriska skolsvenskan. Ett språkförsök kan också ha ödesdigra konsekvenser för eleverna efter grundskolan, eftersom svenska är ett obligatoriskt ämne i andra stadiets utbildning. Ett språkförsök kan göra att barn och ungdomar hamnar i en ojämlik situation, anser nämnden.

Sannfinländarnas Toni Ahva var emot förslaget och lämnade in en avvikkande åsikt.

Läs förslaget till utbildningsnämndens utlåtande till stadsstyrelsen om språkförsök i Helsingfors här (på finska).

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *