Grundskolan i Finland måste hitta nya lösningar när elevunderlaget blir allt mindre, säger Li Andersson (VF).

Undervisningsminister Li Anderssons (VF) utspel i tidningen Iltalehti om hur den sjunkande nativiteten påverkar grundskolan har fått politiker i regeringspartiet Centern att reagera.

Andersson säger till Iltalehti att trenden kommer att beaktas i den utbildningspolitiska redogörelse som är att vänta inom kort. Trenden är alltså den, att tiotals skolor läggs ner årligen på grund av det minskande elevunderlaget.

Små enheter i små kommuner kan få svårt att upprätthålla undervisningens kvalitet, säger Andersson. Därför är det skäl att kommunerna söker samarbetsformer för att trygga kvaliteten på undervisningen.

De här samarbetsformerna är också något som den utbildningspolitiska redogörelsen kommer att beröra. Andersson upplever att de lokala beslutsfattarna har lämnats vind för våg när det handlar om den sjunkande nativitetens konsekvenser.

Anderssons förslag är, att de inbesparingar som den sjunkande nativiteten leder till inom grundskolan och andra stadiets utbildning leder till höjda statsandelar. Samtidigt vill Andersson att kommunerna funderar på hur de bäst använder de medel som frigörs när elevantalet sjunker.

Undervisningsministern säger att utgångspunkten är, att det finns mycket att utveckla i det finländska bildnings- och skolväsendet.

Ett möjligt resultat av utvecklingsarbetet är att flera kommuner delar på en och samma grundskola, säger Andersson.

Kommunerna avgör, inte staten

Det här får politikerna Anne Kalmari och Mikko Kärnä, bägge från Centern, att reagera. Kalmari är från Mellersta Finlands valkrets, Kärnä från Lapplands valkrets och båda har glesbygdsfrågor högt uppe på den politiska CV:n.

Tidningen Demokraatti skriver att Kalmari och Kärnä motsätter sig tanken att staten ska blanda sig i frågor som rör skolors nedläggning eller samarbeten.

-Det ska inte heller finnas penningskruvar för idka påtryckning i dessa frågor. Det här är för kommunerna att avgöra och därmed basta, säger centerpolitikerna.

Kalmari och Kärnä säger att Anderssons uttalande ökar osäkerheten i kommunerna, och att undervisningsministern gör klokt att inkludera kommunfältet i sina funderingar eftersom varje beslut som handlar om tryggandet av grundskolan måste tas med kommunernas medverkan.