Kommunförbundet: Utvidgad läroplikt kostar 20 miljoner mer än beräknat

Den utvidgade läroplikten är ett av regeringen Marins största mål.
Den utvidgade läroplikten är ett av regeringen Marins största mål.
7.5.2020

Förbundet vill att reformen träder i kraft tidigast 2022, inte 2021 som är regeringens avsikt.

Kommunförbundet har publicerat sin uppskattning av läropliktreformens kostnadseffekter.

Förbundet uppskattar att den föreslagna finansieringen för att utvidga läroplikten är otillräcklig i förhållande till de kostnader som reformen medför.

—Kostnaderna för genomförandet av reformen har underskattats. Kommunförbundets kalkyler över kostnaderna för utvidgningen av läroplikten skiljer sig från Undervisnings- och kulturministeriets uppskattning med cirka 20 miljoner euro, vilket till stor del förklaras av skillnaderna i kostnaderna för läromedel, säger direktör Terhi Päivärinta i ett pressmeddelande.

—Om det inte har reserverats tillräcklig finansiering för att genomföra reformen, ska den inte genomföras.

Undervisnings- och kulturministeriet beräknar att reformen kostar 129 miljoner euro. Förbundets beräkning landar på 147 240 000 miljoner euro.

Målet med reformen är att höja utbildnings- och kompetensnivån samt att säkerställa att var och en har möjlighet att avlägga examen på andra stadiet.

Joona Räsänen (SDP) är styrelseordförande för Kommunförbundet. Foto: Dan Lolax

Enligt Kommunförbundets styrelseordförande Joona Räsänen är tidtabellen för reformen för snäv. Regeringen föreslår att den träder i kraft hösten 2021 men Kommunförbundet menar att reformen borde skjutas fram till tidigast 1.8.2022.

Räsänen uppmanar kommunerna och utbildningsanordnarna att lämna in utlåtanden om utkastet till regeringsproposition till Undervisnings- och kulturministeriet, även om begäran om utlåtande hade skickats endast till vissa kommuner och utbildningsanordnare.

Läs Terhi Päivärintas blogg om den utvidgade läroplikten här.

Läs mera om Kommunförbundets ställningstagande här.

 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här