Svenska nu föreslår att reformen av B1-svenskan slutförs i finska skolor. I praktiken betyder det två extra årsveckotimmar svenskundervisning. 

Nätverket Svenska nu presenterade sitt förslag gällande svenskundervisningen på onsdagen i Helsingfors.

Förslaget till partierna inför riksdagsvalet är att lägga till två årsveckotimmar svenskundervisning i timfördelningen för årskurs 7-9. Detta skulle kosta 16 miljoner euro per år.

– Vi vill slutföra reformen av B1-svenskan. Vi föreslår att nästa regering satsar på B1-svenskan i högstadiet, säger Svenska nu:s projektchef Mikael Hiltunen.

Hösten 2016 tidigarelades svenskundervisningen till årskurs sex. På basis av kommunernas feedback bedömer Svenska nu att reformen varit framgångsrik.

Tidigareläggningen innebar dock ingen ökning i antalet årsveckotimmar i grundskolan, vilket ledde till att undervisningen i svenska i årskurserna 7-9 gick miste om två årsveckotimmar.

– Vissa kommuner har kompenserat årskurserna 7-9 med mera svenskundervisning, men så är inte fallet i alla kommuner. Till exempel i Björneborg, som nu ändrat timfördelningen, betyder det att de fyra årsveckotimmarna fördelas så att eleverna inte alls undervisas i svenska i nionde klass. säger Hiltunen. 

Vad vill du säga till de kommuner som inte kompenserat för svenskan?

– Andra kommuner borde ta efter Esbos och Helsingfors exempel med att frivilligt erbjuda språkundervisningen. Att kunna söka pengar av Undervisnings- och kulturministeriet för extra kurser kunde vara en lösning för att finansiera det, säger Hiltunen.

Antalet årsveckotimmar undervisning i svenska i grundskolan har minskat genom åren. På 40 år har timresurserna halverats från 12 till 6 timmar.

Esbo har lagt in extra svenska

Esbo är ett exempel på en kommun som frivilligt lagt till extra undervisning i svenska på högstadiet. Seija Westerholm är vice ordförande för Svensklärarna i Finland och jobbar som lärare i Esbo.

Hon säger att två timmar i lågstadiet är en bra idé och att reformen redan gett resultat.

– Situationen i de finska skolorna varierar. I huvudstadsregionen har de kompenserat för tidigareläggningen, men de flesta har ett system med ett minskat antal timmar, säger hon.

Paavo Lipponen har fungerat som ordförande för Svenska nu nätverkets delegation i 11 år.

Före detta statsminister Paavo Lipponen är ordförande för Svenska nu nätverkets delegation och han betonar att det handlar om nationell identitet.

– Med tanke på kommande regerings politik, så handlar det om att öka kompetensen hos eleverna, säger Lipponen.

Han säger att svenskundervisningen ger bättre möjligheter gällande fortsatta studier och på arbetsmarknaden.

– Två av mina döttrar har examen i Sverige. Det är ett bra alternativ för ungdomar att välja svenska i studentexamen. Svenskan behövs absolut på nionde klassen då elevernas gör val om sin framtid.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *