Akut brist på svenska dagvårdsplatser i Helsingfors gör att staden nu erbjuder svenska barn dagvård i finskspråkiga daghem. Enligt stadens borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) är läget inom småbarnspedagogiken kritiskt.

Hälften (omkring 50) av de familjer som sökt en plats inom den svenskspråkig småbarnspedagogiken i Helsingfors kommer nu att erbjudas småbarnspedagogik i ett finskspråkigt daghem.

– Det är beklagligt att det har fått gå så här långt. Risken är dessutom överhängande att vi får se fler liknande fall där man hänvisar till Helsingfors stads beslut om att erbjuda finskspråkiga daghemsplatser åt svenskspråkiga barn, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

Det ska aldrig vara möjligt att tumma på språkliga rättigheter, påpekar hon.

– Ett daghem är ingen förvaringsplats och det ska vara tryggt för alla barn att ta del av småbarnspedagogik på eget språk. Det är en grundläggande rättighet, säger Bergqvist.

Jan Vapaavuori säger i en intervju för Helsingin Sanomat att det finns en risk för att läget inom småbarnspedagogiken ytterligare förvärras. Just nu är över 500 lärar- och barnskötartjänster inom småbarnspedagogiken vakanta.

– Antalet sökande till tjänsterna är oroväckande litet, säger Vapaavuori.