Studentskiva i augusti och avgångsbetyget i ett brev på posten. För att hindra spridningen av coronasmitta rekommenderar utbildningsanordnarna att vårens examensfester skjuts upp till slutet av sommaren.

– Det har funnits ett behov av att hitta ett gemensamt datum för vårens alla student- och examensfester, berättar Kyösti Värri, sakkunnig i utbildningsfrågor på Kommunförbundet.

Utbildningsanordnarna, Kommunförbundet och en rad andra organisationer rekommenderar nu att student- och examensfesterna arrangeras fredagen den 28 augusti eller lördagen den 29 augusti.  En avslutning på distans kan enligt rekommendationerna också hållas den 30.5 om ”de lokala förhållandena tillåter det”.

– Gymnasistförbundet har varit starkt engagerat i frågan. För studerandeorganisationerna har det varit viktigt att hitta ett gemensamt festdatum för alla, berättar Värri.

Utbildningsanordnarnas rekommendation är inte bindande, skolorna har rätt att själva bestämma när de dukar till fest.

– Det är upp till utbildningsanordnarna själv att bestämma, men många har efterlyst gemensamma spelregler och nationell koordinering, säger Värri.

Många gymnasier saknar egna festlokaler och det har redan nu kommit en del reaktioner på attatt det är bra att kunna välja mellan fredagen och lördagen,

– I det stora hela har rekommendationerna tagits väl emot, säger Värri.

Ifall coronaepidemin håller i sig ännu i slutet av sommaren, finns det ett reservdatum för festligheterna.

– Ingen kan veta hur smittläget ser ut i slutet av augusti, därför har vi höstens dimissions- och självständighetsfest i början av december som reservdatum, berättar Värri.

Coronaepidemin har kraftigt påverkat andra stadiet. För att förhindra smittspridning har gymnasierna och yrkesläroanstalterna undervisat på distans sedan 18.3.2020. Begränsningarna gäller till 13.5.2020.

Här är rekommendationerna

  • Läroanstalterna kan då de lokala förhållandena tillåter det ordna en avslutning på distans lördagen den 30 maj 2020.
  • Läroanstalterna levererar betygen per post till de utexaminerade.
  • Familjerna beaktar myndigheternas bestämmelser och rekommendationer i sina beslut om examensfester och tidpunkten för dem. Eftersom hälsa och trygghet är högsta prioritet, verkar det just nu som att festligheterna bör skjutas upp till ett senare datum.
  • Läroanstalterna ordnar en gemensam fest för vårens studenter under trygga förhållande hösten 2020. Tidpunkten beror i högsta grad på när begränsningarna orsakade av coronaepidemin lättar.
  • Den gemensamma festen för dem som slutfört en yrkesutbildning ordnas vid samma tidpunkt som studentfesten.
  • De gemensamma festerna ordnas i första hand fredagen den 28 augusti eller lördagen den 29 augusti.
  • Om festerna inte kan ordnas tryggt di augusti kan studenterna från våren 2020 inbjudas till höstens självständighets-, examens- och studentfest som ordnas i början av december 2020.

Ett gymnasium avbröt skrivningarna

Årets studentskrivningar komprimerades så att realproven tidigarelades med en vecka. Kyösti Värri har inte hört att tidigareläggningen skulle ha haft någon större effekt på examensresultaten.

Däremot satte coronaepidemin stopp för studentskrivningarna i ett gymnasium.

– Det finska gymnasiet på spanska solkusten, Aurinkorannikon suomalainen koulu, var  tvunget att avbryta skrivningarna. När Spanien införde utegångsförbud på grund av coronaepidemin blev det omöjligt för abiturienterna att slutföra sina skrivningar.