Det finns inte längre några skäl att fortsätta med distansundervisningen. Barn är inte smittospridare som vuxna.

Regeringen har hävt begränsningarna för småbarnspedagogiken och grundskolan utgående från hälsomyndigheternas bedömning av coronavirusutbrottet. I praktiken innebär det att elever i grundskolan återgår till vanlig undervisning den 14 maj.

På en presskonferens på onsdag kväll sa statsminister Sanna Marin (SDP) att barns roll i spridningen av coronaviruset är begränsad. Barn sprider helt enkelt inte smittan, och enligt nuvarande information är en återgång till vanlig skolundervisning säker för såväl elever som skolpersonal.

Undervisningsministeriet har tillsammans med THL gjort anvisningar för hur skolorna ska återgå till en normal dagordning. Bland annat ska skollokaler utnyttjas så, att elever undviker onödig fysisk kontakt. Det här kan göras genom att använda annars tomma lokaler.

Ett alternativ är också att yngre elever går i skolan om morgnar och förmiddagar, och äldre elever på eftermiddagen, sa statsminister Marin.

Raster och lunchraster ska ordnas i den egna klassen och gruppen, och det kommer inte att ordnas skolavslutningar. Skolpersonal ska inte flytta mellan grupper och anvisningar om hygien ska följas noggrant.

I och med detta upphör distansundervisningen. Kommunerna kan inte själva bestämma om att stänga skolorna eller om att fortsätta med distansundervisningen.

Regeringen behandlar frågan om andra stadiets undervisning och begränsningarna av högskoleundervisningen senare.

Frånvaro enbart med lov

Som svar på en fråga om vad de två veckorna i maj har för pedagogisk betydelse svarade undervisningsminister Li Andersson (VF) att varje skoldag är viktig, inte enbart för undervisningens skull.

— Det ger också lärarna en chans att skapa en bild av hur eleverna klarat sig under distansundervisningen.

Till de föräldrar som överväger att inte låta sina barn gå till skolan sa Andersson att varje beslut som regeringen fattar grundar sig på hälsomyndigheternas uppskattning av situationen. Det finns i dagsläget inga epidemiologiska orsaker att fortsätta med begränsningarna.

Det här var också ett budskap som Andersson riktade till lärarfacket OAJ, som talat för en förlängning av distansundervisningen.

— Jag hoppas att eleverna deltar i skolundervisningen, och de som inte gör det ska ha lov för det. Annars är det olovlig frånvaro.

Också THL:s direktör Mika Salminen understryker på presskonferensen att öppnandet av skolorna är riskfritt.

Statsminister Marin försvarade beslutet att stänga skolorna och införa distansundervisning. Utgående från den kunskap som regeringen hade om coronaviruset i mars var det rätt beslut, sa Marin.