Regionalvetenskapen vid Åbo Akademi studerar de stora utmaningarna för städer och landsbygd på 2020-talet, och inbegriper frågor kring hållbarhet, urbaniseringsprocesser och samspel mellan stad och landsbygd.

Regionalvetenskap är från och med nästa läsår (2020–2021) ett nytt biämne inom socialvetenskaperna vid Åbo Akademi i Vasa, skriver universitetet i ett pressmeddelande. Syftet är att med internationell forskning och undervisning lyfta fram det globala i det lokala, och det lokala i det globala.

Ny forskningschef och ämnesansvarig sedan årsskiftet är docent Peter Ehrström, som disputerat i regionalvetenskap med inriktning urban geografi. Ehrström säger att forskningen och undervisningen fokuserar på frågor kring hållbarhet, urbanisering och de utmaningar som omvandlingen i städer och stadsnära landsbygd medför.

Enligt Ehrström är det också viktigt att till exempel ta upp förhållandet mellan samhällskrafter, samhällsförändring och populärkultur. Kulturdriven transformation är central när man listar framgångsfaktorer i världens framgångsregioner och -städer. Lokala och unika populärkulturella uttryck bidrar till en sådan utveckling.

– Populärkultur i bred mening har en enorm genomslagskraft. Den formar många människors syn på samhället, minoriteter och platser, och hur människor agerar. Populärkulturen är också betydelsefull när det gäller platsers image och identitet. För att ta ett lokalt exempel utgör Vasa Sports supporterklack ett starkt bevis för regionens levande tvåspråkighet genom att den konsekvent sjunger på två språk, vilket hela Finland kan notera i sändningar och live i ishallarna. Det är en gemensam nämnare över språk- och kommungränser som stärker den regionala identiteten.

Kurserna i regionalvetenskap riktar sig till studerande inom socialvetenskaperna, men också andra studerande är välkomna. Ett särskilt fokus ligger på ämnets internationellt inriktade magisterstudiemodul, som i första hand erbjuds på engelska. Ehrström samarbetar här med Åbo Akademis nya internationella magisterprogram i pedagogik.

– Jag ser mycket stort värde i att lokala och internationella studerande möts, samarbetar kring gemensamma uppgifter och knyter kontakter. Det är på en allt mera internationell, hållbarhetsorienterad, mångkulturell och tvärvetenskaplig arbetsmarknad våra studerande kommer att verka, och det vill vi också uppmärksamma i utbildningen, säger Ehrström i pressmeddelandet.