Pedersöre får draghjälp av undervisningsminister Li Andersson för att höja elevernas läslust och läsförståelse. Andersson betonar läsningens betydelse i en videohälsning till elever, lärare och föräldrar.

– Ur individens synvinkel är mångsidig läskunnighet en väg till högre utbildning och på det sättet också till att få mångsidigare möjligheter i livet. Det är alltså ingen överdrift att säga att läskunnigheten är ett krav för kontinuerligt lärande, för mänsklig utveckling och för en bättre framtid, säger Andersson på videon.

Andersson lyfter upp Finlands framgångar i läskunnighetsundersökningar – men att läskunnigheten och läsintresset samtidigt minskar bland barn och unga. Nedgången i kunskapsnivån är särskilt tydlig hos pojkar vars föräldrar bara har en grundutbildning och kanske inte har så mycket kulturella aktiviteter hemma.

– Jag är väldigt glad att höra att ni i Pedersöre redan har tagit er an utmaningen om att utveckla läskunnigheten på ett så stort allvar. Och jag önskar er all lycka till i ert fortsatta arbete med att göra läs- och skrivkunnigheten till en positiv del av alla barn och ungas vardag, säger Andersson.

Läsförståelsen har blivit sämre

Pedersöre har redan i många år satsat på läsfrämjande projekt, men trots det har elevernas läsförståelse försämrats. Det visar både Pisaresultaten från 2018 och resultaten från det test som speciallärarna gör med sjuorna varje år.

– Kurvan var nedslående, både för pojkar och flickor. Pedersöreelever är i allmänhet bra på att stava, men de har dålig läsförståelse, sammanfattar Carola Sjöblom, biträdande rektor i Sursik skola.

Enligt utbildningsdirektören Rolf Sundqvist har kommunen varit tvungen att reagera på den negativa utvecklingen.

– När vi går i skola måste vi lära oss läsa och förstå vad vi läser. Om vi som kommun inte gör något har vi snart ungdomar som inte förstår skriven text. Läsförståelsen är viktig i alla ämnen. Läskultur är allas angelägenhet, säger Sundqvist.

Kommunen har flera projekt vars syfte är att att främja elevernas läslust och läsförståelse.  Här finns mera infomration om dem. 

Videohälsningen från Li Andersson kommer att visas på föräldramöten  under hösten och vintern hösten.