Undervisnings- och kulturministeriet samlar via en webbenkät in respons om förslaget att höja läropliktsåldern till 18 år.

De grupper ministeriet tillsatt för beredningen reformen har utarbetat ett utkast till riktlinjer för en utvidgning av läropliktsåldern. Via webbenkäten hoppas de få kommentarer om utkastet till stöd för den fortsatta beredningen.

Webbenkäten är öppen för alla intresserade. Enkäten kan besvaras 2–15.12.2019.

Utöver enkäten samlas respons angående utkastet till riktlinjer också in under fyra regionala workshoppar som ordnas i Helsingfors, Jyväskylä och Uleåborg inom december månad.

Avsikten är att den nya, mer utvidgade läroplikten, ska träda i kraft 2021. Avsikten är att den ska tillämpas för första gången på de läropliktiga för vilka läroplikten enligt gällande lagstiftning upphör 2021.

I samband med utvidgningen av läroplikten stärks handledningen och tjänsterna inom elevvården samt grundskolans möjligheter att säkerställa att alla studerande har tillräckliga färdigheter för att klara av en utbildning på andra stadiet.

Utvidgning av läroplikten ansluter sig till regeringsprogrammets mål att höja utbildnings- och kunskapsnivån höjs på alla utbildningsstadier, minska skillnaderna i lärande och förbättra den utbildningsmässiga jämlikheten.

Mera information