Efter många års väntan och fördröjning har del fem av Jakobstads historia nu utkommit. Man kunde skriva en historik över histoens tillkomst, säger museidirektör Guy Björklund om alla de krokar som har gjort att arbetet drog ut på tiden.

Arbetet med boken inleddes år 2013. Björklund har varit ordförande i den kommitté som arbetat med projektet.

Boken tar upp utbildning, folkliv, religion och kommunalpolitik. Enligt Guy Björklund kompletterar den del fyra av stadens historia.

Att Jakobstad profilerat sig som en utbildnings- och kulturstad framkommer i boken, säger Björklund. Den här inriktningen fick sin början efter Vasa brand år 1852, då alla Vasaskolorna flyttades till Jakobstad.

– Plötsligt finns det i Jakobstad en uppsjö av skolor som är centrala fär hela länet. De är här i tolv år och det ger en grogrund för vidareutvecklingen av skolväsendet i staden.

Guy Björklund har själv bidragit med text till historiken, kapitlet om Jakobstad till fest och vardag. Det handlar bland annat om hur olika traditioner har uppkommit och spridit sig vidare.

– Jag har också försökt ge några ”titthål” in i hur folk levde och bodde. Det är ytterligheterna, från att bo i samhällets utkant till att bo mitt i centrum.

Mångfalden av kyrkor är också något som kännetecknar Jakobstadsregionen. Sixten Ekstrand ger i sitt kapiten en bra bakgrund till frikyrkornas uppkomst.

– Frikyrkorna kom tidigt till den här delen av landet. De första baptistdopen på finska fastlandet skedde här på Lysarholmen, säger Björklund som ett exempel.

Boken har tryckts i 1500 exemplar på svenska och 1000 på finska och finns att köpa i bokhandlar.