Kommunförbundet kommer att göra en uppföljande utredning om den nya elev- och studerandevårdslagen som infördes augusti 2014.

Före lagen trädde i kraft gjorde förbundet en enkätundersökning där en tredjedel av kommunerna svarade att de hade problem att verkställa lagen på grund av att tidsramarna var för snäva.

I uppföljningen kommer man att samla in information om hur kommunerna och samkommunerna genomfört den lagstadgade servicen, hur arbetskraftsbehovet och tillgången på arbetskraft ser ut samt om servicen är tillräcklig. Dessutom utreder man vilka andra konsekvenser lagen har medfört för kommunernas verksamhet och tjänster.

Den nya enkäten skickas ut under våren och resultaten kommer att publiceras i augusti 2015.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *