Gun Oker-Blom, direktör på Utbildningsstyrelsen säger att hon blev överraskad då hon hörde om förslaget för skolförvaltningen i Helsingfors, som Kommuntorget skrev om igår.

– Det gör mig bekymrad och jag ser med oro på utvecklingen. Jag hoppas förslaget kan modifieras så att den svenska utbildningen fortfarande ses som en egen helhet, säger Oker-Blom.

Om man går in för tvåspråkiga lösningar är risken stor att det inte finns förståelse för den svenskspråkiga minoritetens behov.

– För en språklig minoritet är utbildningen väldigt central och därför är det viktigt att man där har ett helhetsperspektiv och en egen avdelning där man samlar substanskunskap, nätverk, erfarenheter och den historiska kunskapen.

Oker-Blom talar om en historiemedvetenhet. Med det menar hon att det är viktigt att känna till den historiska bakgrunden och situationen idag då man planerar och fattar beslut som rör framtiden.

– Sedan är det viktigt att man också inom organisationen som helhet, på finska sidan, har personer som arbetar för det svenska, men det behövs också en egen enhet som samlar substanskunskapen.

På Utbildningsstyrelsen har man insett vikten av separata svenska helheter och Oker-Blom är inte orolig över att man på statlig nivå skulle gå inför motsvarande modell som man nu föreslår i Helsingfors.

–  Men som huvudstad har Helsingfors ett stort ansvar i att visa att man värnar om tvåspråkigheten och behandlar båda språkliga grupperna på lika villkor.

– Jag anser att det behövs egna svenska enheter för utbildningen både på statlig och kommunal nivå.

Läs också: ”Svensk nämnd för utbildningen i Helsingfors – bäst för svenskan”

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *