Om dagvården var gratis för alla barn över 3 år skulle kommunernas kostnader öka med över 300 miljoner euro, visar en utredning som Kommunförbundet gjort. Summan påverkas både av inkomstbortfall och att gratis dagvård skulle öka antalet barn inom dagvården.

Enligt uträkningarna skulle kostanderna grovt taget öka med i snitt 100 miljoner euro per åldersklass. På Kommunförbundet räknar man med att antalet barn inom dagvården skulle öka med 18 procent, vilket betyder 38 000 fler barn än i dagsläget.

– Det skulle innebära att man behöver fler barnträdgårdslärare, barnskötare och familjedagvårdare. Utrymmena skulle inte heller räcka till, säger Jarkko Lahtinen,  sakkunnig inom småbarnspedagogik vid Kommunförbundet.

När det gäller barn i förskoleåldern kunde det enligt en grov uppskattning bli fråga om en kostnadsnytta på 30 miljoner euro för kommunerna. I regeringsprogrammet har regeringen skrivit att förskoleundervisningen kunde ordnas som avgiftsbelagd klubbverksamhet istället för som dagvård, vilket skulle bli billigare för kommunerna.

2016-08-kommunorget-barndagvard-001

Gratis dagvård kräver omfattande lagändringar

För att kunna göra dagvården avgiftsfri krävs att det att man ser över hela stödssystemet för familjer, inklusive hemvårdsstödet, påminner Lahtinen.

– Systemet måste förnyas så att inkomsterna från avgifterna minskar möjligast lite, eller så måste man hitta en helt annan finansieringsmodell. Man borde också se över bestämmelserna om gruppstorlekar, säger Lahtinen.

– Hela förändringen får inte falla på kommunens ansvar att finansiera.

Man räknar med att avgiftsfri dagvård skulle locka fler föräldrar att placera sina barn inom dagvården. I uträkningarna har man räknat med att 80 procent av 3-åringarna, 90 procent av 4-åringarna och 95 procent av 5-åringarna skulle delta i dagvårdsverksamheten i framtiden.

I dag deltar 63 procent av 3-åringarna, 68 procent av 4-åringarna och 72 procent av 5-åringarna i dagvårdsverksamhet. Av 6-åringarna går nästan hela åldersklassen i förskola.

Fakta

  • Avgifterna för dagsvård är i medeltal 156,9 euro för heldagsvård och 93,96 euro för halvdagsvård.
  • Avgiften för heldagsvård får vara högst 290 euro per månad per barn från och med 1.8.2016 (tidigare 283 euro).
  • Halvdagsvård räknas som max 5/h/dag och avgiften är ofta cirka 60 procent av heldagsavgiften.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *