Drygt 60 översättare deltog i utbildningsdagen för författningsöversättare på Kommunförbundet, som arrangerades i samarbete med Statsrådets svenska språknämnd. 

Fältet var väl representerat – FPA, statsrådets kansli, banker och försäkringsbolag, samt egna företagare. Alla hade samlats för att ta del av aktualiteter inom kommunsektorn.

Utbildningsdagen inleddes med en presentation av Kommunförbundets översättarteam och språktjänster. 

– Roligt att se så många översättare och språkmänniskor i Kommunernas hus, säger Barbro Käld, teamledare för Kommunförbudets  översättarteam.

Veronica Eriksson och Barbro Käld presenterade Kommunförbundets översättarteam.

På programmet stod ett mångsidigt urval informationsinslag av sakkunniga på Kommunförbundet. Aktuellt inom utbildningssektorn, social- och hälsovårdssektorns nya lagstiftning, dataskyddsförordningen och kommunernas förvaltningsmodeller stod på schemat under eftermiddagens lopp.

Krånligt språk om dataskyddet

Ida Sulin, jurist och ledare för Kommunförbundets svenska team, gav en mycket uppskattad genomgång av dataskyddsförordningens snåriga lagtext och pekade på svårigheterna i dess språk.

– Inga språkvårdare har suttit med i beredningen av lagtexten, processen har varit fullständigt politisk, säger hon. Därför är språket svårt, meningarna långa och av teknisk karaktär.

Som lösning på sin egen huvudbry använder Sulin en app, för att hålla tungan rätt i mun.

Sulin beskriver det omfattande lagpaketet som ett städprojekt, som är tungt på grund av att vårt samhälle hunnit komma långt på digitaliseringsvägen, utan tillräkliga spelregler.

– Vi har vaknat dagen efter, säger hon.

Lagtexten kommer att språkgranskas varje år, även om substansen kommer att bestå.

FPA väl representerat

– Vårt arbete på FPA ser väldigt likadant ut som på Kommunförbundet. Förmånsanvisningar är ett speciellt typ av dokument som vi översätter, säger Annika Cavonius, översättare på FPA.

– Vi översätter också mycket för apoteken, dvs. information om vilka läkemedel som berättigar till sjukförsäkringsersättning och på vilka grunder. Dessutom översätter vi omfattande material för anbudsförfaranden, som används då FPA upphandlar rehabiliteringstjänster, säger Cavonius.   

Översättarna från FPA berömmer Kommunförbundets webbsida där man kan välja språkversion för varje enskild artikel.

Kommunförbundet.fi använder sig av språkversioner för att tydligt visa i vilka fall en översättning av sidan finns att tillgå.

– Stämmer det verkligen att man bara trycker på en knapp för att få fram samma webbsida på svenska? Frågar de med häpnad.

– På många webbplatser kastas man till en mager första sida då man vill se innehållet på svenska, konstaterar de i en kör.

Christel Forsblom, Bodil Ginström och Annika Cavonius jobbar som översättare på FPA.

Ida Sulins föredrag om dataskyddsförordningen gjorde ett starkt intryck.

– Hon gjorde det hela så enkelt och begripligt. 

Offentlighetsprincipen och det stora förtroendet för staten är ett särdrag för de nordiska länderna som utgjort en utmaning vid tillämpningen av dataskyddsförordningen.

– Det är intressant hur stor skillnaden är mellan Norden och övriga Europa. Vi litar på att samhället vill oss väl när vi uppger våra personuppgifter. 

En bransch med mycket jobb

– Det finns mycket jobb för kombinationen finska till svenska. Det råder brist på kompetenta författningsöversättare, berättar Tina Matala-Aho, som översätter som egen företagare.

Riitta Salminen är översättare på Fennia, Tina Matala-Aho är egen företagare och Carola Bäckström är översättare på Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *