Fackförbundet FSL:s ordförande Inger Damlin kallar Vasa stads permitteringsbeslut för förkastligt.

Vasa stad permitterar 3 500 anställda i år och nästa år. Permitteringarnas längd beror på arbetsuppgiften.

Att permitteringarna också rör lärare i grundskolan gillas inte av FSL, och stadens beslut att koncentrera dem till fortbildnings- och planeringsdagar får också kritik.

I ett pressmeddelande menar FSL:s ordförande Inger Damlin att kvaliteten på undervisningen påverkas på lång sikt och att lärarnas motivation får sig en törn när dessa dagar inte blir av.

Ordförande för Vasa svenska lärarförening Jenny Teir är besviken över beslutet och menar att det signalerar att stadens ledning anser att lärarna inte behöver fortbilda sig eller planera den pedagogiska verksamheten de kommande 1,5 åren.

— Det känns nonchalant mot lärarkåren som minsann redan känt av inbesparingarna under tidigare år. Det är mycket annat än lärarnas lektioner som ska planeras under fortbildnings- och planeringsdagar. Beslutet signalerar att stadens ledning anser att lärarna inte behöver fortbilda sig eller planera den pedagogiska verksamheten de kommande 1,5 åren, säger Teir i pressmeddelandet.

 Planerna att permittera rektorer är närmast omöjliga att genomföra, menar FSL.

— En skola utan sin rektor är som en klass utan lärare, det blir kaos, säger Damlin.

Beslutet visar att beslutsfattarna i Vasa valt den enkla och kortsiktiga vägen, menar förbundet.

— Rektorernas insats är avgörande för att skolan ska kunna fortsätta leverera trots alla utmaningar. Att permittera skolledarna nu är som att få en våt trasa i ansiktet, säger Damlin i pressmeddelandet och menar att rektorernas arbetsbörda ökar när de återvänder till skolan.