Kvarnbackens skola i Borgå hör till de skolor i Finland som nu måste tänka om.

Varje skolelev har lika rätt att delta i undervisningen utan tilläggsavgifter. Det här slår biträdande justitieombudsmannen Pasi Pölönen fast efter att ha tagit ställning till tre klagomål som lämnades in i fjol.

Ett klagomål rörde en motionsdag som en skola ordnat. Innehållet i motionsdagen avgjordes om familjerna valt ett avgiftsbelagt eller ett avgiftsfritt alternativ.

De två övriga klagomålen handlade om att familjer ombetts betala för kostnaderna, trots att det handlade om valfri gymnastik och om en utfärd som skolan ordnade.

Skolan måste anvisa tillräckliga resurser för att ordna undervisning även utanför skolan, skriver Pölönen i sitt beslut. Om utfärder och motionsdagar ordnas så att det erbjuds både ett avgiftsbelagt och ett avgiftsfritt alternativ så delar skolan in eleverna i två grupper: de som har möjlighet att betala för att delta och de som inte har det.

Kommunen är i egenskap av utbildningsanordnare skyldig att undvika praxis som de facto kan öka ojämlikheten mellan barnen, påminner Pölönen.

Omgående ändringar krävs

Utlåtandet får också Utbildningsstyrelsen att reagera. På sin webb meddelar styrelsen att den uppdaterar sina anvisningar om skolutflykter och ännu under det här året. Men Utbildningsstyrelsen vill att skolorna och kommunerna omgående ska göra ändringar i sina förfaringssätt som gäller avgifter.

– Det är inte lagenligt att ta ut avgifter även om eleverna skulle erbjudas ett annat, avgiftsfritt alternativ, till exempel då det är frågan om en idrottsdag i skolan. Vårdnadshavarna kan även i fortsättningen samla in medel för att stödja skolans verksamhet, men alla elever ska ha möjlighet att delta i undervisningen och den övriga verksamheten som följer skolans årsplan, oberoende av om eleven eller vårdnadshavarna har deltagit i insamlingen av medel, säger direktör Matti Lahtinen på Utbildningsstyrelsens webb.

Har skolan råd med slalom?

Vad får det här för konsekvenser för skolorna? Kommuntorget ringer Anne Smolander, rektor för Kvarnbackens skola i Borgå som säger att frågan är puraktuell med anledning av Utbildningsstyrelsens skärpta anvisningar.

– Vi kommer att diskutera det här på nästa rektorsmöte.

När de anvisningar som nu ska uppdateras kom för tio år sedan beslöt skolväsendet i Borgå att det kan finnas alternativ som familjerna betalar för, om det också finns flera avgiftsfria alternativ.

Främst handlar det om vintersportdagen som Kvarnbackens skola ordnar. De elever som väljer att åka slalom har betalat för liftkortet själva, liksom för slalomutrustningen om den behövs. Vid sidan av slalom har eleverna haft möjlighet att välja bland andra avgiftsfria alternativ.

Enligt Utbildningsstyrelsens nya anvisningar är det här inte längre möjligt. Om slalom är ett alternativ måste det vara avgiftsfritt för alla.

Kvarnbackens skola. Foto: Krostoffer Åberg.

Det här sätter skolan i en knepig situation, säger Smolander. Av skolans 400 elever har ibland till och med upp till hälften valt att åka slalom, och om skolan ska bekosta det är det en rejäl bit ur budgeten.

Det man i Borgåskolorna, och runt om i Finland, nu måste ta ställning till är att om sådana aktiviteter som tidigare bekostats av familjerna ryms inom skolans budget.

Ett alternativ till att skolan bekostar aktiviteterna är att föräldrarna samlar in medel. Ett tredje är att dessa aktiviteter slopas helt och hållet, säger Smolander.

– Den risken finns.

Smolander påpekar att vintersportdagen med dess avgiftsbelagda aktiviteter är ett undantag. Om en familj till exempel inte kan bidra till att stöda skolans lägerskola så är det inget hinder för eleven. Alla får komma med på lägerskola, oavsett om familjen kan betala för den eller inte.