Linnea Henriksson

Linnea Henriksson

Linnéa Henriksson undervisar och forskar i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi och är förtroendevald i Raseborg för SFP.