Något coronatillägg för vårdpersonalen blev det dock inte.

Vårdfacken Tehy och SuPer har godkänt förhandlingsresultatet i kommunsektorns avtalsförhandlingar som pågått under vintern och våren, ibland i ett hätskt tonläge.

I ett pressmeddelande säger facken att det senaste förslaget är en klar förbättring jämfört med vad riksförlikningsmannen tidigare lagt fram. De förslagen förkastade vårdfacken.

Nu får vårdsektorn ett eget avtal som träder i kraft hösten 2021.Konkurrenskraftsavtalets extra timmar slopas redan i augusti i år. I de tidigare avtalsförslagen skulle den oavlönade arbetstiden ha hängt kvar till oktober.

Löneförhöjningarna motsvarar den allmänna linjen för övriga branscher. Höjningen i augusti i år är 1,22 procent, och i april nästa år 1 procent. Då tillkommer också lokala tillägg, som motsvarar 0,8 procent av lönen.

Avtalstiden är 23 månader, räknat från den 1 april i år.

Däremot så fick vårdarfacken inte med ett så kallat coronatillägg. Ett sådant engångstillägg hade krävt tilläggsfinansiering av staten, på grund av kommunernas trängda ekonomi.

Utöver det här ska en arbetsgrupp, som har mandat fram till utgången av februari 2022, utreda kommunsektorns lönenivåer och inkomstutveckling.

Bägge vårdfackens ordföranden säger att det krävs statliga åtgärder för att åstadkomma jämlikhet vad gäller lönenivåerna.

Avtalet för kommunsektorn omfattar 420 000 arbetstagare. Utöver vårdare handlar det om yrken som lärare, läkare, och biblioteksanställda.

För lärarnas del innebär avtalet att lönerna höjs med 0,87 procent i augusti och 0,72 procent i april nästa år.

I ett pressmeddelande säger Linda Felixson, vice ordförande för Finlands svenska lärarförbund, att man får lov att vara nöjda med resultatet.

– Förhandlingarna har varit långa och svåra med många vändningar. Paragrafen om kiky-timmarna försvinner och vi lyckades få löneförhöjningar enligt den allmänna linjen trots att coronakrisen slår hårt mot den kommunala ekonomin, säger Felixson.

– Ett annat framsteg är en arbetsgrupp som ska utreda frågor angående lönernas jämställdhet och löneutveckling inom den kommunala sektorn. Det bör bli en viktig början på att förverkliga målsättningen om ett löneprogram. 

Kommunarbetsgivarna KT uttrycker i ett pressmeddelande oro över kommunernas ekonomiska läge, som försvagats ytterligare av coronaepidemin. Samtidigt är KT nöjt med att löneförhöjningarna följde den allmänna linjen.

KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen säger att avtalet för stabilitet och framförhållning till kommunernas krissituation.