Det är arbetet utöver själva undervisningen som belastar visar utredning.

Var tredje lärare i Svenskfinland planerar byte av bransch, skriver Finlands svenska lärarförbund.

Lärarförbundets utredning visar att totalt 29 procent av lärarna planerar att byta bransch.

Bland dessa anger 83 procent en för stor arbetsbelastning som orsak, medan 58 procent anger en för låg lön som orsak.

Inger Damlin, förbundsordförande för FSL, säger i ett pressmeddelande att det inte går att bortse från siffrorna. Om en så betydande andel av lärarna lämnar branschen är det ett allvarligt hot mot kvaliteten i den finlandssvenska skolan, säger Damlin.

– Svenskfinland är särskilt sårbart då volymerna är så små, och vi har redan brist på vissa lärarkategorier. Det är dags att samhället inser att lärare och rektorer måste få mera än tack och beröm.

1 500 lärare besvarade enkäten och av dem anser 94 procent att deras arbetsmängd har ökat under de senaste fem åren. I en motsvarande undersökning 2017 angav 85 procent av lärarna att deras arbetsmängd ökat lite eller mycket under de föregående åren. 

Det är arbetet utöver själva undervisningen som enligt lärarna växer i omfattning, heter det i pressmeddelandet. Som exempel ges dokumentation, samarbete med hemmen och utvärdering.

Enligt Damlin måste villkoren ses över för att yrkets attraktionskraft ska kunna upprätthållas.

– Redan nu har läraryrkets attraktionskraft dalat, vilket syns i ett minskat antal sökande till studieplatser. Arbetsvillkoren måste vara sådana att nuvarande lärare och rektorer vill stanna kvar i branschen och att de bästa studerandena även i fortsättningen söker sig till läraryrket.

Lärarna upplever också att lönen inte motsvarar det arbete de gör. Undersökningen visar att 63 procent av lärarna är missnöjda med sin lön. I motsvarande undersökning 2017 svarade 34 procent att de inte var särskilt nöjda eller inte alls nöjda med sin lön.

– Här är det tydligt att det har skett en markant försämring över tid. Det är ett faktum att orken bland lärarna tryter samtidigt som lönen släpar efter. På sikt måste lönen i den offentliga sektorn åtminstone närma sig lönen i den privata sektorn. Annars kommer vi snart att ha brist på lärare från småbarnspedagogik till andra stadiet, säger Damlin i pressmeddelandet.