Närpes stad inrättar en helt ny tjänst i höst. Fritidsdirektören ska leda den nya fritidsavdelning som tar form från och med årsskiftet. Målet är att den nya tjänsteinnehavaren ska kunna väljas i mitten av november.

Som en följd av social- och hälsovårdsreformens framskridande och nedläggningen av den tidigare K5-samkommunen har Närpes stad gjort uppdateringar i sin förvaltningsstadga.

– Kommunen har övertagit landsbygdsförvaltningen efter den förra samkommunen och bär i fortsättningen det övergripande ansvaret för det förebyggande arbete som gäller hälsa och välfärd, säger stadsdirektör Mikaela Björklund.

En nyhet i Närpes förvaltningsvärld är en helt ny fritidsavdelning där fritid, fri bildning och biblioteks- och musikinstitutsverksamhet ingår.

– I stället för det tidigare upplägget med separata nämnder för bildning och fritid grundas dessutom en gemensam nämnd. Nämnden för fritid och fri bildning är namnet på det nya organet, säger Björklund.

Fritidsdirektören ska kunna utveckla och samarbeta

I höst är Närpes på jakt efter en fritidsdirektör som ska leda den nya fritids-avdelningen som ser dagens ljus vid årsskiftet.

– Stadsfullmäktige har nyligen godkänt att tjänsten inrättas. Stadsstyrelsen har utsett en rekryteringsgrupp för ändamålet. Annonseringen sker i månadsskiftet september-oktober.

– Vi hoppas härnäst få in ansökningar från ett antal goda och kompetenta aspiranter som skulle kunna styra och utveckla den nya avdelningen och även idka tvärsektoriellt samarbete.

– Målsättningen är att stadsstyrelsen ska kunna ge ett förslag på sitt möte den 1 november och att stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet den 14 november, säger Mikaela Björklund.