Staden följer andra städers och kommuners exempel då personalens insats under pandemin noteras.

Lovisa stads personal får, för goda arbetsinsatser under pandemin, ett tack i form av antingen en engångsersättning på 200 euro eller alternativt en möjlighet att lösa ut kultur- och motionssedlar för 200 euro.

Det här beslöt stadsstyrelsen i Lovisa på måndag. Om all personal som är berättigad till engångsersättningen väljer det alternativet så kostar det staden cirka 180 000 euro inklusive bikostnader, skriver Lovisa på sin webb.

Personalorganisationerna i Lovisa bad i april om lokala förhandlingar om coronaersättningar och -tillägg. I sin förhandlingsbegäran föreslog organisationernas representanter att engångsersättningen skulle vara 1 000 euro per anställd. Efter förhandlingar landade man på summan 200 euro, i form av pengar eller kultur- och motionssedlar.

Många andra kommuner, till exempel Borgnäs (250 euro), Kotka (100 euro), Kervo (200 euro) och Helsingfors (200 euro) har också beslutat betala personalen engångsersättningar till följd av coronaviruspandemin.

I Borgå får personalen välja mellan en extra ledig dag eller motions- och kultursedlar för 100 euro. I Pyttis höjs personalens motions- och kulturförmån tillfälligt till 200 euro under 2021.

När Kimitoöns kommunstyrelse möts 14.6 är kommundirektören Erika Strandbergs förslag att man i tjänsten ePassi, för bland kultur- och motionsverksamhet, ökar summan för varje anställd från 80 euro till 150 euro i år och från 80 euro till 120 euro nästa år.

Dessutom föreslås att summan för tyky-verksamhet i grupp utökas från 35 till 75 euro per anställd i år. Sammanlagt skulle detta kosta kommunen 63 000 euro.