Tvåspråkiga kommuner har varit återhållsamma med att permittera lärare, visar Finlands svenska lärarförbunds utredning.

Av 37 huvudförtroendemän eller förtroendemän uppgav knappt hälften att man har avslutat samarbetsförhandlingar. Utav dessa resulterade 16 procent i permitteringar. Endast ett fåtal kommuner permitterar lärare i grundskolan.

I ett pressmeddelande säger FSL:s ordförande Inger Damlin att det tyder på mod bland beslutsfattare i Svenskfinland. Men det kan också finnas andra orsaker till att kommunerna inte permitterar lärare.

Damlin säger i pressmeddelandet att utbildningsanordnarna antagligen tagit emot statliga understöd som de inte vill tvingas betala tillbaka.

– Minister Li Anderssons tydliga uttalande om att man måste betala tillbaka understödet om man permitterar har gått hem verkar det som, säger Damlin.

FSL ställer sig bakom Esa Iivonens uppmaning till kommunerna om att höja skatterna framom att skära i skolorna. Iivonen är sakkunnig vid Mannerheims barnskyddsförbund.

Det handlar inte enbart om att garantera utbildningspersonalen en möjlighet att följa läroplanen och erbjuda en trygg skolmiljö utan också om barnens rättigheter, skriver FSL.