Oansvarigt och kortsiktigt, säger KT:s Markku Jalonen.

Riksförlikningsmannen Vuokko Piekklas medlingsbud i de pågående avtalsförhandlingarna inom kommunbranschen har förkastats av vårdfacken Tehy och SuPer.

Förhandlingarna, som berör cirka 400 000 anställda, fortsätter därmed efter valborg.

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen skriver på Twitter att vårdpersonalen inte är problemet utan lösningen. Vårdarfacken kräver en högre löneförhöjning än den allmänna höjningen på 3,3 procent, fördelat över två år.

Man kräver också ett coronatillägg, och enligt Rytkönen skulle en stor del av personalen hamna utanför det tillägget, om Piekkalas bud accepteras.

På Twitter beskyller Kommunarbetsgivarna KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen Tehy och SuPer för att vara oansvariga och kortsiktiga. Han beskriver medlingsbudet som balanserat, och KT hade varit berett att acceptera det.

FOSU, alltså Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade, uttrycker frustration med vårdarfacken och vill att förhandlingarna fortsätter utan dem.

– Arbetsgivarna kan inte hålla hela kommunbranschen som gisslan bara för att Tehy och SuPer inte godkände riksförlikningsmannens medlingsbud, säger OAJ:s och FOSU:s ordförande Olli Luukkainen enligt Yle.