Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av oktober sammanlagt 312 700 arbetslösa arbetssökande, meddelar Arbets- och näringsministeriet.

Antalet arbetslösa i oktober är 88 000 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 100.

Enligt Statistikcentralen, som mäter arbetslöshetsgraden på annan sätt än ministeriet, var arbetslöshetsgraden var 7,4 procent i oktober. Det är 1,2 procentenheter högre än ett år tidigare.

I antalet arbetslösa arbetssökande ingår heltidspermitterade. I slutet av oktober fanns det i hela landet 74 900 permitterade. Det är 58 300 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 57 200, vilket är 46 300 fler än i oktober i fjol. Från och med september ökade antalet permitterade på heltid med 400.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 82 000, vilket är 20 700 fler än ett år tidigare.

Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 114 400, det vill säga 28 200 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 9 600 fler än i oktober i fjol, det vill säga sammanlagt 36 300.

I januari–oktober avslutades i genomsnitt 64,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,7 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under oktober 53 000 nya lediga jobb, alltså 12 100 färre än i oktober i fjol. Sammanlagt fanns det i oktober 100 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 20 400 färre än för ett år sedan.

I slutet av oktober deltog 118 500 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 500 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.