Arbets- och näringsministeriet och Statistikcentralen mäter arbetslösheten på olika sätt.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av september sammanlagt 226 000 arbetslösa arbetssökande.

Det är 6 000 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 600. Uppgifterna framgår av Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Sysselsättningsgraden nästan 73 procent

Samtidigt talar Statistikcentralen om betydligt färre arbetslösa.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa till 161 000, vilket är 9 000 färre än för ett år sedan.

Arbetslöshetsgraden var 5,9 procent enligt Statistikcentralen, alltså 0,4 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Det betyder i sin tur att sysselsättningsgraden var 72,7 procent, alltså 1,3 procentenheter högre än i september i fjol. Regeringens mål är att sysselsättningsgraden ska vara 75 procent år 2023.

Kundregister vs urvalsundersökning

Den stora skillnaden mellan ministeriets och Statistikcentralens siffror förklaras av att ministeriet utgår från arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet.

I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in.

I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna.

Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets siffror har alltid avvikit från varandra. Under åren 2006–2011 var antalet arbetslösa enligt arbetskraftsundersökningen 31 000–44 000 färre på årsnivå än enligt arbetsförmedlingsstatistiken.

Från och med år 2012 har skillnaden mellan de olika mätningarna ökat.