De österbottniska sjukvårdspolitikerna tycker inte att tidningen Helsingin Sanomat tillräckligt har uppmärksammat hur regeringens förslag till jourreform skulle påverka Vasa centralsjukhus. Måndagens helsidesannons hör till ovanligheterna och väckte diskussion på tidningens redaktion.

På måndag morgon publicerade Helsingin Sanomat en artikel om kampen för omfattande jour på sjukhuset och att kommunerna har betalat för annonsen.

– Det är en intressant fråga och vi har märkt att den har engagerat österbottningarna. Annonsen i måndagens tidning är ganska ovanlig. Vi tänkte att det är värt en nyhet och vi ville ge våra läsare en bakgrund till annonsen, säger Helsingin Sanomats chefredaktör Antero Mukka.

Andra frågor större i metropolområdet

Bland annat sjukvårdsdistriktets ordförande Hans Frantz har kritiserat Helsingon Sanomat för att de inte har uppmärksammat att Vasa centralsjukhus kan förlora sin status med omfattande jour.

– Frågan om jouren vid Vasa centralsjukhus har inte varit under luppen här i Helsingfors eftersom vi har många andra stora frågor här i metropolområdet, säger Mukka.

Helsingin Sanomat bevakar jourreformen men Mukka påpekar att tidningens läsare främst bor i huvudstadsregionen och Nyland och därför intresserar till exempel Borgå sjukhus framtid mera.

– Frågan om Vasa centralsjukhus är också en språkfråga och därför är den här frågan större och intressantare för de finlandsvenska tidningarnas läsare, säger Mukka.

Enligt Mukka har man diskuterat frågan på tidningens redaktion och hur man ska följa den i framtiden.

– Jag tror att vi kommer att följa den lite närmare de närmaste veckorna när jourreformen går vidare. Det är en viktig grundprincipfråga, men vi måste göra våra journalistiska bedömningar oberoende av vem som annonserar i tidningen, säger Mukka.