I nästa år kommer över en miljon finländare att leva i en vardag där ett landskap, en samkommun eller en privat aktör producerar social- och hälsovårdstjänsterna centraliserat.

Allt fler kommuner har gått in för att lägga ut och integrera sin social- och hälsovård i större enheter. Oberoende av hur det går med själva vård- och landskapsreformen i riksdagsbehandlingen i höst, är reformens grundidé redan på god väg att förverkligas i stora delar av landet.

I början av nästa år kommer mer än 900 000 finländare att omfattas av integrerade social- och hälsovårdstjänster i samkommuner på landskapsnivå.

I nästa år kommer privata tjänsteproducenter att sköta alla eller de flesta tjänsterna inom social- och hälsovården för 160 000 finländare.

I sitt inlägg på Torgbloggen beskriver Tarja Myllärinen hur social- och hälsovården i vårt land centraliseras och integreras allt mer. Myllärinen är Kommunförbundets direktör för social- och hälsovårdsfrågor.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *