Service på svenska under ett och samma tak. Helsingfors har fått ett svenskspråkigt familjecenter i Berghäll som ska göra de svenskspråkiga tjänsterna synliga och lättillgängliga för Helsingforsborna.

Berghälls, Vallgårds och Hertonäs rådgivningsbyråer har flyttat sin verksamhet till det nyöppnade familjecentret i Berghäll. Familjecentret erbjuder svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster för barn, unga och familjer under samma tak för barnfamiljer i hela Helsingfors.

Här finns allt från traditionella rådgivningstjänster till specialtjänster såsom talterapi, familjesocialarbete, psykologtjänster och handikappservice.

Svenskspråkiga rådgivningstjänster erbjuds av Berghälls familjecenter, Östergatans familjecenter, Nordsjö familjecenter samt Femkantens och Munksnäs rådgivningsbyråer.

— Den svenskspråkiga servicen har varit utspridd kring hela Helsingfors. Vi vill underlätta verksamheten både för klienterna och för personalen, säger Monica Lindberg, chef för rådgivnings- och familjearbetet vid Helsingfors stad.

Monika Possauner och Monica Lindberg tror att centraliseringen av de svenskspråkiga familjetjänsterna kommer att stärka servicen .

— Vårt klientel är väldigt tvåspråkigt. Det här har lett till att många väljer finskspråkig service eftersom den svenska är så osynlig. De räknar med att de får bättre service på finska, säger Lindberg.

Svensk synergi

Problemet med de svenskspråkiga tjänsterna är att de är relativt osynliga. Det är det som centraliseringen ska råda bot på.

— Att vi sitter i samma byggnad gör att vi kan nappa tag i kolleger och enkelt konsultera varandra, säger Monika Possauner, ledande socialarbetare inom barnskyddet.

Hon satt tidigare på Östergatan men har nu flyttat till det nya familjecentret. För henne som jobbar inom barnskyddet är det bekvämt att barnfamiljernas socialhandledning sitter i samma byggnad.

— Det uppstår synergieffekter när man sitter i samma hus, säger Lindberg.

Inom social- och hälsovårdssektorn finns det en grupp som arbetar med svenskspråkig service, där Lindberg är ordförande och Possauner är medlem.

— Vi har jobbat med frågor om svenskspråkig service i fem års tid och utarbetat en tvåspråkighetsplan. Det är också viktigt att centralisera tjänsterna med tanke på social- och hälsovårdsreformen, säger Lindberg.

Berghäll som plats var ändå inte det första valet. Egentligen planerades ett familjecenter i centrum, men det blev aldrig blev av. Tanken är att det ska vara så lätt som möjligt för människor att nå tjänsterna från alla delar av staden. 

Klienterna har själva varit med och utformat tjänsterna i olika workshoppar.

— Det ska bli spännande att se hur allting börjar rulla på och vad som behöver utvecklas. Nu när allt är under samma tak tror jag att vi alla sparar arbetstid och klienten behöver inte uppleva att hen bollas mellan olika luckor.

Svensk service osynlig

Det råder en allmän uppfattning om att det är svårt att få information om vad det finns för service att få på svenska.

Ungefär 25 personer jobbar på svenska på olika rådgivningar i Helsingfors. När klienten skickas vidare till en annan enhet är det viktigt att det finns kunskap om den svenskspråkiga servicen på alla ställen.

— Om hälsovården i Jakobacka betjänar fem svenskspråkiga barn, så kan de inte hela tiden vara uppdaterade om det övriga serviceutbudet. Vi hoppas det blir bättre nu när vi kan konsultera varandra på daglig basis, säger Possauner.

Berghälls hälsocentral förvandlades till familjecenter.

De svenskspråkiga tjänsterna för barnfamiljer i hela Helsingfors centraliseras till Berghälls familjecenter.

Utöver Berghälls familjecenter erbjuder även Östergatans och Nordsjös familjecenter samt Femkantens och Munksnäs rådgivningsbyråer svenskspråkig rådgivning. Helsingforsborna kan själv välja vilken rådgivningsbyrå de går till.

Centraliserade svenskspråkiga tjänster

  • Bedömning av servicebehov och stöd
  • Hemservice för barnfamiljer
  • Socialhandledning för barnfamiljer
  • Talterapi
  • Rådgivningspsykolog
  • Familjerådgivningsbyrån
  • Socialt arbete för handikappade
  • Barnskyddets öppenvård
  • Familjearbete inom barnskyddet

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *