Sjundeå behöver flera platser på intensifierade serviceboenden för äldre Sjundeåbor. Kommunen utreder om det är möjligt att samarbeta med företaget Virkkulankylä som planerar bygga ett seniorcenter i Sjundeå.

Det finns i dag 21 platser på intensifierade serviceboenden i Sjundeå. De här platserna kommer inte att räcka till under de närmaste åren.

Grundtrygghetsnämnden fattade på onsdagen (25.5) beslut om att utreda möjligheten att samarbeta med Virkkulankylä. Om Sjundeå går in för att samarbeta med företaget skulle kommunen ansvara för att producera vården.

Andra alternativ är att kommunen bygger ett eget serviceboende eller köper tjänsterna av någon annan serviceproducent.

Virkkulankylä planerar förutom ett intensifierat serviceboende också ett grupphem samt hyresbostäder för seniorer.