Pilotförsöken med servicesedlar fortsätter även i nästa år. Staten bjuder till med 10,5 miljoner euro.

Statsunderstöd till ett belopp av 10,5 miljoner euro har beviljats för försöken med servicesedlar. De pågående försöken får därmed fortsätta under 2019, senast till den 31 oktober 2019.

Försöken ska synliggöra hur valfriheten och servicesedeln fungerar i praktiken som en del av social- och hälsovårdsreformen och hur lika tillgång till vård och tjänster kan möjliggöras. Valfriheten innebär att kommuninvånaren själv kan välja en tjänsteproducent från den privata, offentliga eller tredje sektorn.

Vasaregionen deltar i ett försök med personlig budgetering av social- och hälsovårdstjänster för äldre personer. De som deltar i pilotprojektet 2019 får själva stå för 20 procent av kostnaderna.

För Vasa betyder det att staten står för 520 000 euro då försökets totalkostnad är 650 000 euro.

Övergången till privata har mattats av

I början av september i år hade 30 000 social- och hälsocentralskunder och 5 000 mun- och tandvårdskunder använt sig av valfriheten i försöken. Övergången av kunder till privata tjänsteproducenter har varit fortlöpande, men under 2018 har takten mattats av.

Totalt pågår 15 olika försök i tio olika landskap. Varje region testar valfriheten med hjälp av servicesedlar inom ett av följande områden: social- och hälsocentraler, mun- och tandvården eller med en personlig budget. 

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande här

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *