Ledarna för de nationella social- och hälsovårdsorganisationerna är ännu mer kritiska mot vård- och landskapsreformen än de kommunala social- och hälsovårdsdirektörera, visar Organisationsbarometern 2018.

Organisationsbarometern utfördes av SOSTE Finlands social och hälsa rf. Resultaten indikerar alltså att de hälsofrämjande organisationerna är ännu mer kritiska till reformen än kommunerna.

50 procent av organisationsledarna tycker att vårdreformen är dålig som helhet, jämfört med 45 procent av social- och hälsovårdsdirektörerna.

Största delen tror att främjandet av välfärd och hälsa i kommunerna kommer att försummas eftersom det inte kommer att finns några ekonomiska incitament för verksamheten.

Över hälften tror inte att kunskapen och kompetensen inom välfärd friktionsfritt kan överföras från kommunerna till landskapen.

En majoritet av både organisationerna och social- och hälsovårdsdirektörerna tror att hälso- och välfärdsarbetet kommer att fjärmas från vårdtjänsterna i och med vårdreformen.

Enligt svarsgivarna hotas välfärds- och hälsofrämjandet också av krympande resurser och av att någon praxis för verksamheten inte har avtalats mellan kommunerna och landskapen.

Fakta:

  • SOSTE Finlands social och hälsa rf är den riksomfattande paraplyorganisationen för social- och hälsovårdsorganisationer.
  • SOSTE:s organisationsbarometer ger information om utvecklingen inom organisationsverksamheten och dess omvärld, med fokus framför allt på social- och hälsovårdsorganisationerna.
  • Läs hela utredningen här.
  • Läs även om resultaten för SOSTE:s Socialbarometer 2018.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *