Gamlas hälsostation tas över av privat vårdbolag. Femkanten får en ny hälsostation, också den i privat regi.

Helsingfors fullmäktige beslöt på onsdag efter omröstning att Gamlas hälsostation utlokaliseras och att en ny hälsostation för 20 000 helsingforsare grundas i Femkanten. Bägge hälsostationer sköts av privata vårdbolag, som staden ingår ett fyraårigt avtal med.

Verksamheten ska komma igång i början av nästa år.

Personalen i Gamlas hälsostation flyttas till andra enheter i staden. Hälsostationens lokaler, som är i dåligt skick, avyttras. Femkantens nuvarande hälsostation fortsätter sin verksamhet vid sidan av den nya.

Beslutet motiveras med att tillgången till vård tryggas, och att utlokaliseringen gör det enklare att rekrytera läkare.

I fullmäktige stödde Samlingspartiet, De gröna förslaget och SFP förslaget. SDP, VF och Sannfinländarna motsatte sig, men beslutet klubbades igenom med rösterna 55–27.

 På Twitter skriver Paavo Arhinmäki (VF) att man, utgående från de senaste årens erfarenheter, kunde tänka sig att privata social- och hälsovårdsbolag inte är ett lockande alternativ.

 

Till Yle säger Samlingspartiets Risto Rautava att det är mindre viktigt vem som producerar vården. Viktigast är att tillgången till vård tryggas.

Rautava tror att lösningen sporrar stadens egen vårdproduktion, men vill att försöket är tillräckligt långt. De fyraåriga avtalen har en option på ytterligare två år.

Om försöket inte har väntat resultat kan det avslutas säger Rautava till Yle.