Demokratin måste fungera också i coronatider. Målsättningen är att väljarna ska känna att det är tryggt att rösta, säger centralvalnämnden i Vörå.

Det är två månader till kommunalvalet och Kommuntorget har stämt träff med tre verkliga valveteraner i Vörå; centralvalnämndens ordförande Håkan Nylund och sekreterare Carina Nyqvist samt valbestyrelsens ordförande Karl-Göran Löfgren. Trion har en sammanlagd erfarenhet av att organisera allmänna val på närmare hundra år.

Coronasmittan har gjort att det är ett annorlunda valår i år, därför är det tryggt att arbeta med människor som behärskar allt det praktiska kring själva valet, säger Carina Nyqvist med hänvisning till de två ordförandena.

Vöråborna är aktiva väljare. I kommunalvalet 2017 uppgick valdeltagandet till 71,1 procent, vilket är över tolv procentenheter högre än landsgenomsnittet på 58,9 procent. Totalt har kommunen 5 200 röstberättigade.

I årets kommunalval är perioden för förhandsröstningen förlängd till två veckor, vilket troligen kommer att öka intresset för att rösta på förhand.

– Under normala år förhandsröstar omkring 35 procent av väljarna, men i år tippar jag att det blir betydligt fler, kanske inemot 50 procent, säger Håkan Nylund.

Tackar nej till kaffe

Karl-Göran Löfgren som i egenskap av ordförande för valbestyrelsen ansvarar för anstalts- och hemmarröstningen i kommunen gissar att även hemmaröstarna kommer att öka.

– Under normala val brukar mellan 15 och 20 rösta hemma. I år tippar jag att det blir minst dubbelt så många.

Det är främst rörelsehindrade och personer som saknar körkort som önskar rösta hemma. 

– Vi vägrar ingen som önskar hemmaröstning, men rekommenderar förhandsröstning som första alternativ, säger Carina Nyqvist.

För valbestyrelsen brukar det ta närmare tre dagar att genomföra hemma- och anstaltsröstningen vid de sju vårdanstalterna i kommunen.

Vi som besöker anstalter och hem är i år utrustande med munskydd, visir och handskar, berättar Karl-Göran Löfgren. 

I år kommer valfunktionärerna konsekvent att tacka nej om de blir bjudna på kaffe i hemmen, detta på grund av smittorisken åt båda hållen. 

Löfgren och hans kollegor i valbestyrelsen har redan fått coronavaccin    inte på grund av att de är valförrättare utan på grund av ålder.

Huruvida valfunktionärerna i Vörå rekommenderas att ta ett coronatest innan de börjar sina uppdrag är ännu öppet.

–  Coronatestning av valnämnder och -funktionärer kan inte vara obligatoriskt, men centralvalnämnden kan förstås rekommendera testning. Tillsvidare har nämnden dock inget beslut i frågan, men kommer att diskutera saken när valet närmar sig, säger Nyqvist.

Inför valet har Vörå producerat en valvideo där väljarna informeras om hur man röstar på ett tryggt sätt. Videon visas i lokal-tv och på kommunens Facebooksida, berättar centralvalnämndens sekreterare Carina Nyqvist.

Centralvalnämndens strategi är att genomföra kommunalvalet så tryggt som möjligt. Det gör man genom att följa instruktionerna från Justitieministeriet och THL.

Centralvalnämnden räknar med att det kommer att finnas coronasmitta i samhället också under valet. I Vörå har vi i vinter haft ett utbrott av det muterade viruset i en skola. Skolan stängde och övergick till distansundervisning och saken redde upp sig. Efter det har vi bara haft enstaka fall, vissa veckor ingen smitta alls. Men vi vet att läget snabbt kan förändras, säger Carina Nyqvist.

Centralvalnämnden har beställt handspritsautomater till samtliga vallokaler. Golven tejpas för att markera säkerhetsavståndet på 2 meter och valfunktionärerna sitter bakom ett droppskydd av plexiglas. Väljarna informeras om smittskyddsåtgärderna via informationsskyltar och en informationsvideo som kommer att visas i lokal-tv och i sociala medier.

Munskydd rekommenderas, inget tvång

Valfunktionärerna kommer att bära munskydd och/eller visir och pennorna som används i röstningsbåsen får väljarna ta med sig hem. Av smittskyddsskäl ska pennorna inte användas av andra väljare.

Därtill desinficerar vi valbåsen med jämna mellanrum. Det är numera rutin att regelbundet checka valbåsen. Har någon klottrat på kandidatlistan, byter vi ut den, säger Håkan Nylund.

Väljarna rekommenderas bära munskydd när de röstar. Men, som Carina Nyqvist påpekar, valnämnden kan inte tvinga någon att bära munskydd.

Men har någon glömt munskyddet hemma, kan de få ett av oss. 

Det kommer också att vara möjligt att rösta utanför vallokalen, såväl under förhandsröstningen som under röstningen på valdagen den 13.6. Det här gäller till exempel personer som är i karantän.

Röstberättigade som är i karantän har rätt att rösta, men de får inte komma in i vallokalen, påpekar Nyqvist, som hoppas att alla använder sitt sunda förnuft för att göra valet tryggt. Kommuninvånarna har ett stort ansvar själva. 

Personer som är påbjudna isolering av smittskyddsläkare under kommunalvalet kommer inte att kunna rösta varken utomhus, hemma eller i vallokalerna.

Vöråborna är duktiga på att bära munskydd och följa restriktionerna, säger de tre valfunktionärerna.

Vi hoppas och tror att coronan inte kommer att påverka valet i Vörå i en negativ riktning.

Kommunvalet 13.6.2021

 • 4.5 Deadline för kandidatansökan 
 • 14.5 Kandidatuppställningen fastställs
 • 25.5 Rösträttsregistret vinner laga kraft 
 • 26.5 – 8.6 Förhandsröstning i Finland
 • 1.6. Deadline för anmälan till hemmaröstning kl.16
 • 2 – 5.6 Förhandsröstning utomlands
 • 13.6 Kommunalval
 • 16.6 Valresultatet fastställs
 • 1.8 Nya fullmäktige börjar sitt arbete
Centralvalnämndens sekreterare Anna Liisa Suoranta har organiserat Drive in-röstningen på Kaserntorget i Vasa.

Viktigt veta om valet 

 • Använd mask eller visir
 • Håll säkerhetsavstånd
 • Använd handsprit
 • Följ anvisningarna
 • Identitetskontroll: Om valfunktionären ber dig avlägsna masken, gör det genom att ta tag i öronbanden på båda sidorna.

För väljare med luftvägssymtom och väljare i karantän har särskilda åtgärder planerats så att också de ska kunna rösta. Åtgärderna kan variera från kommun till kommun, följ därför med informationen i din kommun! 

När du förhandsröstar

 • Om du har symtom i luftvägarna, ta ett coronatest och vänta på ett negativt testresultat innan du förhandsröstar.
 • Om du är i frivillig karantän, rösta utomhus eller vänta tills karantänen är över.
 • Om du är i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare ska du inte komma till förhandsröstningsstället. Under vissa förutsättningar kan du senast den 1 juni före kl. 16 anmäla dig till hemmaröstning. Alternativt kan du vänta tills karantänen eller isoleringen är slut innan du röstar.

När du röstar på valdagen

 • Om du på valdagen har symtom i luftvägarna eller är i frivillig karantän, följ anvisningarna på röstningsstället.
 • Om du vet att du på valdagen kommer att vara i karantän som ordinerats av en läkare, kontakta de kommunala valmyndigheterna och fråga om det finns möjlighet att rösta utomhus. Kom inte in i vallokalen.
 • En person som befinner sig i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare, får inte lämna sitt hem för att ta sig till vallokalen utan tillstånd av en smittskyddsläkare.

Källa: Justitieministeriet (valfinland.fi)

Det här är en artikel från Kommuntorget 2/2021. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.