Esbo, Helsingfors och Vanda med i projekt som ska minska bostadslösheten

18.9.2020

Främst är det klienter inom missbrukar- och mentalvården, unga, frigivna fångar och invandrare som ska hjälpas.

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Esbo, Helsingfors, Vanda, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Björneborg cirka 4,8 miljoner euro för att utveckla social- och hälsovårdstjänster som minskar bostadslösheten. Projekten inleds i höst i.

Avsikten är att utveckla tjänster för bostadslösa klienter eller klienter som löper allvarlig risk för bostadslöshet. Tjänsterna riktas till de bostadslösa som har det allra svårast, det vill säga klienter inom missbrukar- och mentalvården, unga, frigivna fångar och invandrare. 

I fokus är tjänster och verksamhetsmodeller med låg tröskel som hjälper personer som är i behov av särskilt stöd att smidigt få hjälp enligt sina individuella behov.

Sådana tjänster är till exempel rörligt arbete och team som rör sig bland klienter, och boenderådgivning. Helheten anknyter till regeringens mål att halvera bostadslösheten.

Projektarbetet har också en koppling till målen för programmet Framtidens social- och hälsocentral. 

Alla kommuner som får finansiering deltar i Miljöministeriets samarbetsprogram för att halvera bostadslösheten. De kommuner som hade flest bostadslösa 2018 är inbjudna att delta i programmet. 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här