Utan bostad riskerar personer med brottsbakgrund att begå nya brott.

Nätverket som stödjer frigivna fångars boende, VAT (Vapautuvien asumisen tuen verkosto), har närmat sig Finlands nio största kommuner med kravet att bostadslösa med brottsbakgrund hamnar i fokus när kommunerna bekämpar bostadslöshet. Nätverket har sänt ett brev till kommunerna.

Miljöministeriet har startat ett samarbetsprogram för att halvera bostadslösheten fram till 2023. VAT:s koordinator Anna Leppo säger i ett pressmeddelande att även om bostadslösheten har minskat överlag så gäller det här inte frigivna fångar.

– Målet att halvera bostadslösheten nås bara om personer med brottsbakgrund lyfts fram som en grupp som behöver extra uppmärksamhet, säger Leppo.

Uppskattningsvis friges årligen 1 400 fångar, en tredjedel av alla frigivna, utan att ha en bostad att gå till. Bland dömda som genomfört samhällspåföljder – till exempel samhällstjänst – är bostadslösheten mellan 10 och 15 procent.

Bostadslöshet ökar risken för att frigivna fångar blir återfallsförbrytare och försvårar processen att bli en del av samhället, skriver VAT. Nätverket vill av de nio kommunerna se konkreta åtgärder för att minska på och förebygga bostadslösheten bland frigivna.

Det finns redan fungerande exempel på samarbeten mellan kommunerna, brottspåföljdsmyndigheten och tredje sektorn. Dessa exempel kan användas också av andra, menar VAT-nätverkets ordförande Markku Rautiainen i pressmeddelandet.

Ett problem är tillgången av bostäder med tillräckligt låga hyresnivåer. Det här kan åtgärdas av stödsystem som minskar konsekvenserna av den haltande bostadsservicen för bostadslösa.

VAT-nätverket koordineras av Kriminalvårdens stödfond.

Läs brevet till kommunerna här (på finska).

Finlands nio största kommuner

  • Helsingfors
  • Esbo
  • Tammerfors
  • Vanda
  • Uleåborg
  • Åbo
  • Jyväskylä
  • Lahtis
  • Kuopio