Samarbete över språkgränser och kommunen som fastighetsägare var ämnen som diskuterades då Daniel Sazonov, Johan Johansson och Ulf Stenman träffades på morgonkaffet.

Daniel Sazonov (Saml) är Helsingfors biträdande borgmästare i Helsingfors med ansvar för social- och hälsovårdsfrågor. Han har fullt upp med vårdreformen men hade tid för en pratstund i Kommunernas hus. 

– Förstås är Helsingfors ett lite speciellt fall då det är den enda staden i Finland som kommer att ha kvar social- och hälsovårdens tjänster samt räddningstjänsten. Läget är ganska oförändrat för oss, faktiskt. Men vi jobbar med förvaltningen och finansieringen. Vi har mindre pengar i framtiden och naturligtvis påverkar det staden. Vi granskar allt, säger Sazonov.

– Helsingfors är en stor stad med en stor stads utmaningar, påminner Daniel Sazonov. (Foto: Tommy Pohjola)

Johan Johansson (SFP) är stadsstyrelsemedlem i Grankulla och fastighetsdirektör för Samfundet Folkhälsan samt vd vid Folkhälsans Fastigheter Ab.

Också Johansson funderar mycket på framtidens vårdfrågor och den svenskspråkiga servicen. Johansson, som var med i debatten på distans, påminner också om att det i tillväxtkommuner som Grankulla finns ett omfattande behov av att investera och sköta renoveringsskulden – vårdreform eller inte.

– Fastigheterna är kvar men vi kommer att ha mycket, mycket mindre pengar att röra oss med. Vi har ett skriande behov av nya investeringar till exempel i den grundläggande utbildningen. Vi har en simhall som ska grundrenoveras. Var ska vi hitta finansiering till våra investeringar?

Sazonov ser ett liknande investeringsbehov i huvudstaden som det i Grankulla. Varken han eller Johansson kan säga exakt var pengarna ska tas från. Helt klart gäller det att påverka landets regering.

”Kaffe med Uffe” är ett virtuellt och aktuellt morgonkaffe där Kommunförbundets svenska direktör Ulf Stenman med aktuella gäster välkomnar kommunerna i Svenskfinland att delta. Temat i dag onsdagen den 25 maj var social- och hälsovårdsreformen och organiseringen av vården på svenska.  

”Kaffe med Uffe” är ett virtuellt och aktuellt morgonkaffe där Kommunförbundets svenska direktör Ulf Stenman med aktuella gäster välkomnar kommunerna i Svenskfinland att delta.

Ulf Stenman undrar vad vårdreformen betyder för just din stad eller kommun. Daniel Sazonov behöver inte tänka länge.  Han menar att finansieringsmodellen inte beaktar alla utmaningar som man har i en stor stad.

– Här är viktigt att säga att samarbetet mellan de olika vårdområdena kring de svenskspråkiga frågorna är viktigt och jag vet att frågan upplevs som viktig.

Sazonov och Johansson är förtroendevalda i Kommunförbundet. Sazonov är ordförande för förbundsdelegationen, Johansson är svensk styrelsemedlem.

– Det är fint att de svenska frågorna har en hög profil vid Kommunförbundet, säger Johansson och fortsätter:

– Ur de enskilda kommuninvånarens synvinkel är förändringen kanske inte lika stor som för oss kommunala beslutfattare. Invånarna ska ha lika lätt att få vård som tidigare oavsett det är primärkommunen eller välfärdsområdet som erbjuder den. Jag tycker att vi ibland glömmer kundperspektivet och talar mera om strukturerna.

Läs mera om vårdreformen här.