Vårdbolaget Attendo är inte överens med Hangö stad. Attendo anser att de har följt avtalet med staden.

Beslutet om att säga upp avtalet med Attendo om läkartjänsterna inom äldrevården gagnar inte Hangö och är inte i enlighet med avtalet. Det säger Attendos press- och kommunikationschef Lauri Korkeaoja.

Avtalet som Hangö stad har beslutat att säga upp innehåller geriatriska läkartjänster för äldre på stadens vårdavdelning, servicehem och hemvård.

Attendo svarar på kritik

Hangö stad anser att Attendo inte förverkligade sin service så som bolaget och staden hade kommit överens.

Hur svarar Attendo på kritik om bristfällig service? Vilka brister har staden reklamerat, Lauri Korkeaoja?