Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) kandiderar inte i kommunalvalet i april. Vapaavuori säger att beslutet att hoppa av kommunalpolitiken mognade under våren och sommaren.

Vapaavuori som är 55 år fick närmare 30 000 röster i senaste kommunalval, vilket är finländskt rekord i ett kommunalval.

I en intervju i tidningen Helsingin Sanomat (bakom betalmur) konstaterar han att han har haft samhällsuppdrag under två tredjedelar av sin karriär och att han under den sista tredjedelen vill göra något annat.

– Vi har alla bara ett liv. Jag är en nyfiken människa som vill förverkliga och utmana mig själv. När man kan använda sin energi till många olika uppdrag, blir livet rikare.

Vapaavuori avslöjar inte vad han har i sikte efter kommunalvalet.  Han kan tänka sig uppdrag inom den privata sektorn eller utomlands.

Han får också frågan om han gjort sitt inom politiken eller om han kan tänka sig en eventuell comeback senare. Svaret är tvetydigt:

– Man ska aldrig säga aldrig, det får tiden utvisa.

Han utesluter dock inte möjligheten att kandidera i nästa presidentval.

– Men om jag på fullt allvar skulle sikta på presidentvalet, vore det säkert naturligast att bli kvar i samhällets tjänst.

På twitter skriver han att han kommer att fullfölja sitt borgmästaruppdrag till nästa sommar och att han efter det gör någonting annat. Men vad det blir, vet han ännu inte själv. 

– Men vi har alla bara ett liv och det blir rikare när man kan göra olika saker.