Begränsningarna gäller främst trafiksäkerhet och valreklams närhet till röstningsställen.

De första kampanjerna för de kommande områdesvalen har startat och i veckoslutets tidningar kunde man också se valreklamer av de snabbaste kandidaterna.

Bör områdesvalskandidaterna instrueras i vad som är passande eller inte i fråga om valkampanjen?

Konsultativ tjänsteman Heini Huotarinen från Justitieministeriet konstaterar att valreklamerna i Finland är rätt sakliga, professionella och aktiverande.

– Om denna trend fortsätter då det gäller områdesvalen så är allt bra.

Hon påpekar att kandidaten i sin kampanj borde fokusera på ärenden som är viktiga för hen själv och på att framföra sina egna åsikter. Dissekerandet av andra kandidater är inte något som man ser i Finland i allmänhet.

– Vi har inte någon nämnvärd reglering av valkampanjer i Finland. Hur kampanjerna genomförs beror helt på kandidaternas omdöme.

– Då det gäller anmärkningar kommer jag främst att tänka på NTM-centralens påpekanden om valreklamernas läge. Reklamerna får inte utgöra en fara i trafiken.

Gränsdragningarna handlar också om att göra reklam i närheten av valställena.

– Man får inte föra en kampanj i omedelbar närhet till röstnings- och förhandsröstningsplatserna. Man definierar dock inte ”omedelbar närhet” utan detta granskas från fall till fall.

Röstningsställena inklusive förhandsröstningsställena är belägna i anslutning till goda förbindelser där det i allmänhet rör sig mycket människor. Dessa skulle även vara bra platser för kampanjföring.

Huotarinen funderar att till exempel i ett stort köpcentrum kunde meteravstånden vara kortare än på landsbygden, där avstånden är längre.

– En god tumregel är att reklamen inte får höras eller synas innanför röstningsstället. Dessutom bör man kunna färdas till röstningsstället utan att kampanjdrivarna är nära intill.

Övervakningen av valkampanjerna hör till valfunktionärernas uppgifter och på valdagen till valnämnden.

Valbottar sällsynta i Finland

Valkampanjen förväntas ta fart efter att kandidaternas numrering offentliggörs den 23 december, det vill säga en månad före den egentliga områdesvalsdagen.

Mycket reklam förväntas i sociala medier men såvida coronaläget är under kontroll så kommer det också att synas valtält med tillhörande kaffe och varmkorv i gatubilden.

I olika delar av världen har man använt sig av automatiserade bottkonton på sociala medier för att påverka i valen.

Aalto-universitetet och Helsingfors universitet har i ett gemensamt projekt forskat i den automatiserade valpåverkan som förekommit på Twitter under kommunalvalen i maj-juni 2021.

Projektet klargjorde också i vilken grad de politiska diskussionerna i Twitter har resulterat i frysta eller stoppade konton.

Rapportresultaten visar att bottkonton fanns i liten grad och deras inverkan förblev obetydlig. Situationen har inte  förändrats nämnvärt eftersom under riksdagsvalet 2019  var också mängden bottar och deras inverkan liten.

Stoppade konton var få till antalet under kommunalvalet. Under riksdagsvalet 2019 var antalet aningen större.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.