Var går de ideologiska skiljelinjerna i vinterns valkampanj? Välfärdsområdesvalet diskuteras i Torgpodden.

Det är svårt att dra slutsatser om vad partierna står, utgående från vinterns valkampanj.

Det säger Ulla-Maj Wideroos, ordförande för Svenska pensionärsförbundet och tidigare mångårig riksdagsledamot för SFP. Hon gästar, tillsammans med HBL-journalisten Sylvia Bjon och vårdbolaget Esperi Cares VD Stefan Wentjärvi Torgpodden för att diskutera välfärdsområdesvalet och social- och hälsovårdsreformen.

Visst talar samtliga partier om rätten till närvård och om vård vid rätt tidpunkt, men exakt hur det ska förverkligas blir öppet, säger Wideroos.

Wideroos understryker hur viktigt det är att det är den offentliga sektorn som ansvarar för social- och hälsovården. Privata aktörer kan användas, till exempel via servicesedlar, men ansvarsfrågan är tydlig.

Wentjärvi säger att det är bortkastad tid på att dela in den offentliga och privata vården i bättre och sämre vård. Den åldrande befolkningen växer och behovet av arbetskraft ökar. I ett sådant skede ska man inte låsa sig vid vissa positioner.

Bjon gissar att de nya välfärdsområdena kommer att ha betydligt mera politisk färg än vad de nuvarande sjukvårdsdistrikten har, eftersom olika partier kommer att dominera i olika områden.

Visst kommer det fram ideologiska skillnader mellan partierna, i form av frågor om centralisering och decentralisering av vården, säger Bjon. Samtidigt gör välfärdsområdenas strukturer – till exempel att de finansieras med statliga medel – att debatten förs på en riksnivå och partiledarna för in också andra frågor än vården i den, konstaterar Bjon.

Stefan Wentjärvi tror att små lokala vårdföretag kommer att få svårt att konkurrera med de stora i de nya välfärdsområdena. Upphandlingen i områdena kommer nämligen att göras på bred front, inte spjälkas in i mindre avtal.

Ulla-Maj Wideroos befarar att Wentjärvi har rätt, och att det kommer att synas relativt snabbt ute i närsamhällena.