Den som ställer en fråga till Sibbo kommun via sociala medier får ofta svar av Sibbevargen. Sociala medier ses ändå som ett komplement till övrig kommunikation. Ett Facebookinlägg når inte alla.

Sociala medier har blivit en allt viktigare informationskanal för kommunerna i Finland. De är ett snabbt sätt att sprida information och ett sätt att engagera invånarna.

Av Finlands 33 tvåspråkiga kommuner är alla på ett eller annat sätt närvarande på sociala medier, visar en pro gradu-avhandling om Finlands tvåspråkiga kommuner på sociala medier.

– Sociala medier är ett sätt att kommunicera direkt med kommuninvånarna utan mellanhand. Det är en tjänst att vi finns där, säger Paula Ropponen som är informatör i Sibbo kommun.

Paula Ropponen

I Oskar Karlssons avhandling från Åbo Akademi framgår det tydligt att sociala medier ingår i kommunernas kommunikationsstrategier, men det finns stora skillnader i hur aktiva kommunerna faktiskt är. Karlsson konstaterar att kommunikationen på sociala medier till stor del fortfarande är envägskommunikation som mest handlar om informationsspridning.

Enligt Sibbos kommundirektör Mikael Grannas är det viktigt att finnas där invånarna finns – och i dag finns många på sociala medier. Han är själv aktiv på Twitter och delar information och nyheter från kommunen på finska och svenska på två skilda konton.

I Sibbo vill man uppmuntra alla kommunanställda till att våga använda sig av sociala medier.

– Vi försöker se till att den som känner till en sak också kommunicerar kring den, säger Grannas.

Än så länge fungerar det inte riktigt så, men de anställda börjar mer och mer vänja sig vid att sprida information på sociala medier.

Utöver kommundirektörens Twitterkonton är Sibbo kommun aktiv på Facebook och Instagram. Med hashtaggen #mysipoo vill man engagera kommuninvånarna att dela bilder och berättelser från sin vardag. Hashtaggen används flitigt och många av invånarnas bilder publiceras också på kommunens officiella Instagramkonto.

Fastän Sibbo lyckats engagera kommuninvånarna på sociala medier kämpar man, precis som alla andra, med att nå ut i dagens överbelastade informationsflöde.

– Vi har några gånger köpt synlighet på Facebook när det är ett inlägg som vi anser vara speciellt viktigt. Det har gett resultat, säger Ropponen.

Mikael Grannas och Carola Juselius

I Sibbo är den allmänna linjen för kommunikation på sociala medier att det är bättre att vara neutral och informativ än att försöka väcka diskussion med provokativa eller personliga inlägg.

– Vi är rumsrena och snälla. Det är Sibbevargen som svarar på alla frågor, berättar Carola Juselius som är ledningens assistent.

Enligt kommundirektör Mikael Grannas handlar det om ett medvetet val.

– Vi är sakliga och kanske mindre intressanta. Det är kommunpolitikernas uppgift att sköta fränheten. Det är bra att vi kan köpa en viss synlighet i stället för att vara fräna. Men det är en utmaning att hitta de viktigaste kanalerna.

Ett ytterligare sätt att nå ut till Sibboborna är att dela kommunens inlägg i Sibbos tre stora Facebookgrupper.

– Vi brukar aldrig få i gång diskussionen på vår egen sida, men i grupperna brukar det bli diskussion. Det är lättare att kommentera där, säger Carola Juselius.

Det är hon eller någon annan från ledningen som delar viktiga inlägg i grupperna.

– Om det skulle vara kommunen skulle vi vara tvungna att jobba dygnet runt. Men i grupperna märker vi vad som diskuteras och hänger med.

Enligt Mikael Grannas är det viktigt att veta hur snacket går.

– Vi kan fundera ut lösningar proaktivt. Eller om det cirkulerar någon märklig information kan Sibbe uttala sig och reda ut det, säger han.

Överlag gillar Grannas att sociala medier gör det lätt att få ut information snabbare än tidigare.

– Speciellt nu när lokaltidningarna kommer så sällan, säger han.

Sociala medier är också ett enkelt sätt för invånarna att ställa frågor och Sibbevargen brukar svara snabbt.

– Men om det kommer en fråga på veckoslutet skriver vi ”tack för frågan, vi återkommer på måndag”, berättar Juselius.

I Sibbo sneglar man ibland på hur andra kommu- ner hanterar sociala medier för att få bra idéer.

– Jag följer med av intresse och nyfikenhet och vill veta vad andra hittar på. Ofta tycker jag att många andra gör det bättre än vi, men det handlar om resurser, säger Carola Juselius.

Sibbo når snabbt ut med information tack vare sociala medier.

Mikael Grannas säger att man i Sibbo ännu inte finns på Snapchat fastän det kanske kunde vara ett sätt att nå kommunens yngre invånare. Däremot har till exempel Whatsappgrupper och en gemensam diskussionsplattform blivit en viktig del av den interna kommunikationen.

I Sibbo finns också tydliga regler för hur kommunens olika undersidor, till exempel för skola, idrott och äldreomsorg, ska dela information som berör kommunen.

– Om det uppstår en krissituation i kommunen, ska enheterna dela informationen från kommunens officiella Facebooksida och de får inte ”färga” meddelandet, fastän de skulle anse sig veta mer om saken i fråga, säger Carola Juselius.

Sociala medier har också bidragit med mycket gott helt konkret. Via initiativet #fixasibbo kan vem som helst dela information om till exempel en sned vägskylt eller graffiti.

– Det är ett sysselsättningsprojekt för långtidsarbetslösa men också ett sätt att hålla närmiljön ren. Vem som helst kan rapportera om problem som sedan fixas. Det är ett nytt sätt för direktpåverkan, säger Grannas.

Text och bild: Michaela von Kügelgen

Läs också:

Allt fler fullmäktigemöten sänds direkt

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *